Грошові потоки: дослідники та науковці

Грошові потоки досліджують багато вітчизняних та зарубіжних науковців. Вітчизняними фінансистами останнім часом мало видається актуальних підручників та монографій, в яких висвітлюються основні положення управління грошовими потоками. Однак фундаментальні праці в українській фінансовій теорії є. Розглянемо основних вітчизняних дослідників грошових потоків.

Бланк Ігор Олександрович

Лігоненко Лариса Олександрівна

Кошельок Галина Володимирівна

Костюк-Пукаляк О.М. © 2017