Грошові потоки: наукові статті

61 вид грошових потоків

Класифікація грошових потоків є досить широкою, вона охоплює різні сфери використання інформації. Особливої уваги заслуговує класифікація грошових потоків підприємства, запропонована Бланком І.О., який виділяє 19 ознак грошових потоків. В. В. Ясишена доповнила дану класифікацію і запропонувала розділяти грошові потоки за 21 ознакою. Вагомий внесок в дослідження видів грошових потоків зробив Кошельок Г.В., який дослідив, об'єднав та додав свої додаткові класифікаційні ознаки грошових потоків. Даний автор виділяє 36 різних ознак, це найбільш широка класифікація грошових потоків суб'єкта господарювання, яка охоплює розподіл грошових потоків за видами активів, за місцем генерації, для потреб аналізу кредитоспроможності, за оцінкою інвестиційних проектів, за сегментами ринку, і в залежності від впливу ризику та ін.

Читати далі

Що таке cash flow. Критичний підхід до визначення

“Підприємці вважають, що найбільше значення для нового підприємства має прибуток. Але насправді він є вторинним. Грошовий потік має більше значення.” - Пітер Друкер (Peter Drucker). Відомий інвестор Роберт Кіосакі вважає, що найважливішим словом у світі грошей є грошовий потік. Другим за важливістю словом є ліверидж. Девід Танг (David Tang) говорить, що найгіршими трьома словами в англійській мові є негативний грошовий потік (negative cash flow). Необхідно зазначити, що багато авторів літератури для бізнесу та довідкової літератури під поняттям “грошовий потік” (cash flow) розуміє “чистий грошовий потік” (net cash flow), при цьому слово (cash flows) в множині в діловій літературі не використовується, оскільки фактично в даній дефініції потреба відсутня через неможливість її грошового виміру.

Читати далі

Фактори впливу на грошові потоки

На будь-які фінансово-економічні процеси, що відбуваються на підприємстві, включаючи грошові потоки, їх динаміку, структуру та стабільність, впливає чимала кількість факторів. Більшість економістів, у тому числі І. Бланк, поділяють їх на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Деякі економісти вважають, що окрім внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, на потік грошей впливають і макроекономічні фактори. Сучасний стан макроекономічного середовища знаходиться в перехідній стадії, що підлягає масштабному впливу процесів євроінтеграції. Цей процес є досить тривалим і характеризується комплексним поєднанням різних передумов для його здійснення та наслідками, що мають як позитивний, так і негативний характер. Даний вплив є відчутним для будь-якого підприємства і для всієї економіки зокрема. Певні наслідки євроінтеграції мають значний вплив на формування та динаміку грошових потоків, деякі менший. Їх чітка ідентифікація дозволить підприємству краще адаптуватись до євроінтеграційних процесів і прийняти рішення щодо зменшення негативного впливу.

Читати далі

Суть грошових потоків. 10 підходів до її визначення

Економічна суть грошових потоків підприємства визначається тим, що в процесі господарювання будь-яке підприємство створює певний рух грошових коштів, що виражається у вигляді поступлень та витрат. Цей рух коштів якраз і створює фінансово-господарську діяльність підприємства і визначає суть грошових потоків.

Подальше дослідження системи управління грошовими потоками потребує більш глибокого теоретичного дослідження даної економічної категорії, а особливо – всебічного огляду характеристик, що визначають сутність грошового потоку підприємства.

Читати далі

Костюк-Пукаляк О.М. © 2017