Оцінювання концепту бізнесу в контролінгу електронної комерції

Перш ніж експерти візьмуться до оцінювання технічних та фінансових показників роботи електронної комерції, вони ознайомляться із концептом бізнесу – для споживачів товари чи послуги повинні бути зрозумілими, потрібними та доступними. В додачу, вони також повинні мати переваги відносно аналогічних товарів чи послуг, виготовлених іншими підприємствами.

Дуже важливо розуміти, чи товар або послуга є дійсно потрібними.  Це особливо стосується електронної комерції, орієнтованої на handcraft – товари, сувеніри ручного виробництва. Часто, відчуваючи бажання реалізуватися через творчість, підприємці не знаходять клієнтів для своєї продукції, оскільки вона є цінною тільки для їх розробників та близького кола їх друзів.

Не менш складною є ситуація із розробкою нових продуктів, які, очевидно, могли би покращити життя суспільства, однак на  даний момент часу люди не готові змінювати своє життя, а тому не сприймають новинки. Якщо управлінець самостійно не може визначити цінності продукції, необхідно проводити маркетингові дослідження у вигляді опитувань. Тільки з їх допомогою можна чітко оцінити, чи має таких бізнес шанси для розвитку і чи потрібні йому санаційні заходи.

Якщо ж товар або послуга не є затребуваними на ринку, то оцінювати спроможність санації немає сенсу, оскільки підприємство зможе покращити своє фінансове становище виключно за рахунок повної диверсифікації та зміни напряму діяльності. Якщо товар або послуга є потрібними, зрозумілими і доступними, тоді проблеми неефективності діяльності вирішуються за допомогою санаційного аудиту [9, с.76].  Першою стадією проведення санаційного аудиту є ідентифікація даних.

Наступне питання: Технічна ефективність

ЗМІСТ

Теоретичні основи формування системи контролінгу на підприємствах електронної комерції

Розробка інструментарію контролінгу на підприємствах електронної комерції

Напрями виходу електронної комерції з кризи