Контролінг грошових потоків підприємств електронної комерції в період санації

Будь-яке підприємство незалежно від виду діяльності може прийти до такого стану, коли не вистачає фінансових ресурсів ні на розвиток, ні на подальшу підтримку діяльності. Електронна комерція – не виключення. Мало того, даний вид діяльності є достатньо новим та привабливим для бізнесменів-початківців, а тому в процесі роботи виникає багато помилок, що в кінцевому результаті стають причиною кризових ситуацій та банкрутства. Успішна діяльність підприємств електронної комерції вимагає досвіду управління, ризикових рішень, постійної праці та високої кваліфікації спеціалістів та грамотної побудови системи контролінгу. Грошові потоки, отримані за допомогою Інтернету, є завжди малопрогнозованими і невизначеними у довгостроковій перспективі, а тому у випадку виникнення критичної ситуації діяти необхідно оперативно, максимально ефективно витрачаючи ресурси та час.

Метою даної роботи є визначення базової методології контролінгу грошових потоків підприємств електронної комерції з метою виходу із кризового стану.

Завдання контролінгу грошових потоків на підприємствах електронної комерції

  • дослідити шляхи ідентифікації настання кризи;
  • визначити основні чинники, що свідчать про появу кризи на підприємстві електронної комерції;
  • визначити напрями покращення діяльності підприємства.

Питання санаційного аудиту на підприємствах електронної комерції на науковому рівні не досліджувалося взагалі. Однак існує чимало результатів досліджень з практичного антикризового управління на підприємствах електронної комерції, що відображають успішний досвід у вирішенні нагальних проблем підприємства, а також дають можливість створення покрокової методології у санаційному аудиті на підприємствах електронної комерції. Ці кроки стосуються не тільки фінансової, але і виробничої діяльності – специфіки роботи інтернет-проекту, основною метою якого є генерування грошового потоку.

Наступне питання: Теоретичні основи формування системи контролінгу на підприємствах електронної комерції

ЗМІСТ

Теоретичні основи формування системи контролінгу на підприємствах електронної комерції

Розробка інструментарію контролінгу на підприємствах електронної комерції

Напрями виходу електронної комерції з кризи