Оксана Михайлівна Костюк-Пукаляк

Публікації у наукових та фахових виданнях

  1. Костюк-Пукаляк, О.М. Вплив факторів на грошові потоки підприємств в умовах євроінтеграційних процесів України [Електронний ресурс] / О.М. Костюк-Пукаляк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №1(29). – С.171-177. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/171.pdf. ISSN: 2226-2172.
  2. Костюк-Пукаляк, О.М. Сучасна концепція визначення суті грошових потоків та їх видів / О.М. Костюк-Пукаляк // Young Scientist. – 2017. – №8 (48). – С.449-455. – Режим доступу до журн.: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/8/98.pdf. ISSN (Print): 2304-5809, ISNN (Online): 2313-2167
  3. Костюк-Пукаляк, О.М. Значення аналізу грошових потоків в оцінці ефективності діяльності підприємств України [Електронний ресурс] / О.М. Костюк-Пукаляк // Економіка: реалії часу. науковий журнал . – 2017. – №3 (31). – С.46-52. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No3/46.pdf. ISSN: 2226-2172.
  4. Хома, І.Б., Костюк-Пукаляк, О.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності електронної комерції та її видів / Хома І.Б., Костюк-Пукаляк О.М. // Slovak International Scientific journal. – 2017. – №10 (10). – С.35-40. – Режим доступу до журн.: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2017/11/SIS-journal_10.pdf#page=35. ISSN: 5782-5319.
  5. I. Khoma, O. Kostiuk-Pukaliak. Importance of E-Commerce in the Development of Economy and Business / I. Khoma, O. Kostiuk-Pukaliak // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2017. – №2(4). – p.15-22. – Режим доступу до журн.: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/dec/7620/201742maket115-22.pdf.ISSN (print): 2312-3435, ISSN (online): 2413-7634

 

Участь у міжнародних конференціях

  1. Khoma I.B., Kostiuk-Pukaliak O.M. Cash flows desynchronization in crisis management of e-commerce companies // International scientific conference. Anti-crisis managementL state, region, enterprise. – 2017, November 17th.- Le Mans: Le mans University, faculty of law, economics and management.