Наукові статті

  1. Костюк-Пукаляк, О.М. Вплив факторів на грошові потоки підприємств в умовах євроінтеграційних процесів України [Електронний ресурс] / О.М. Костюк-Пукаляк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. - №1(29). - С.171-177. - Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/171.pdf. ISSN: 2226-2172.
  2. Костюк-Пукаляк, О.М. Сучасна концепція визначення суті грошових потоків та їх видів / О.М. Костюк-Пукаляк // Young Scientist. - 2017. - №8 (48). - С.449-455. - Режим доступу до журн.:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/8/98.pdf. ISSN (Print): 2304-5809, ISNN (Online): 2313-2167
  3. Костюк-Пукаляк, О.М. Значення аналізу грошових потоків в оцінці ефективності діяльності підприємств України [Електронний ресурс] / О.М. Костюк-Пукаляк // Економіка: реалії часу. науковий журнал . - 2017. - №3 (31). - С.46-52. - Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No3/46.pdf. ISSN: 2226-2172.
  4. Хома, І.Б., Костюк-Пукаляк, О.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності електронної комерції та її видів / Хома І.Б., Костюк-Пукаляк О.М. // Slovak International Scientific journal. - 2017. - №10 (10). - С.35-40. ISSN: 5782-5319.

Тези доповідей конференцій

Наукові каталоги

Костюк-Пукаляк О.М. © 2017