Класифікація грошових потоків за методом визначення ефективності

Надлишковий грошовий потік

В процесі діяльності будь-яке підприємство генерує потік коштів. За результатами діяльності, або на певну визначену дату виникає необхідність виміряти даний грошовий потік. Результатом вимірювання може бути його надлишок. Надлишковий грошовий потік – це такий баланс коштів, при якому запасів коштів є значно більше, чим їх потреби в короткостроковому періоді для погашення обов’язкових зобов’язань і потреб у ресурсах. Як правило, надлишковий грошовий потік виражається у вигляді додатного чистого грошового потоку. Однак зазначимо, що не завжди додатний залишок грошових коштів свідчить є ознакою надлишкового грошового потоку. В даному випадку ми говоримо про надлишковість в розрізі ліквідності та платоспроможності підприємства. 

Дефіцитний грошовий потік

В умовах незбалансованого грошового потоку виникає така ситуація, коли навіть за умов прибутковості підприємство відчуває потребу в грошових коштах. Якщо залишку коштів на певну дату не вистачає для фінансування поточних потреб підприємства, то такий грошовий потік можна розцінювати дефіцитним. Отже, дефіцитний грошовий потік – це перевага поточних потреб в грошових коштах над їх залишком в певний момент часу. Від’ємний чистий грошовий потік є автоматично дефіцитним. Незначні позитивні чисті грошові потоки можуть також бути ознакою дефіцитного грошового потоку.

Оптимальний грошовий потік

Даний вид грошового потоку також вимірюється на певну дату. Оптимальний грошовий потік – це такий залишок грошових коштів в касі та на рахунках в банку, при якому їх обсягу вистачає для погашення обов’язкових платежів та забезпечень, а також для подальшого короткострокового розвитку підприємства. Дуже важливим є той факт, коли занадто великий залишок вільних грошових коштів не говорить про ефективність роботи, оскільки підприємство втрачає кошти від їх неефективного використання. Надлишкові вільні кошти повинні бути постійно постійно вкладати в розвиток підприємства.

Збалансований грошовий потік

Будь-яке підприємство повинно працювати ефективно, щоб формувати збалансований грошовий потік, якого вистачатиме і для оплати поточних зобов’язань та обов’язкових платежів, а також залишати кошти для подальшого його розвитку. Це формує суть збалансованих грошових потоків. Отже, збалансований грошовий потік – це залишок коштів на певний момент часу, який дозволяє підприємству бути платоспроможним за обов’язковими платежами та зобов’язаннями, а також формувати певний запас для генерації додаткового грошового потоку.

Незбалансований грошовий потік

Характеризує такий вид сукупного грошового потоку, по якому збалансованість не забезпечується. Незбалансований грошовий потік – це такий залишок грошових коштів (в касі чи на розрахунковому рахунку) на певний момент часу, при якому відбувається суттєве перевищення потреб в коштах над їх залишком, або навпаки. Такий вид грошових потоків може характеризуватись не тільки дефіцитом коштів, але і їх великим надлишком. Незбалансований грошовий потік свідчить про неефективну політику управління фінансовими потоками на підприємстві, яка повинна прагнути до збалансованості.

Ліквідний грошовий потік

Такі потоки коштів характеризуються співвідношенням додатного та від’ємного грошових потоків, яке рівне чи перевищує одиницю в кожному із інтервалів досліджуваного періоду. Тобто повинна виконуватись умова постійного додатного чистого грошового потоку. Ліквідний грошовий потік – це надлишок грошових коштів, що утворився в результаті звичайної діяльності, який може бути спрямованим на погашення термінових короткострокових зобов’язань протягом всіх інтервалів періодів, в яких повинні здійснюватися ці платежі. Надто великий залишок коштів, який залишатиметься після сплати всіх зобов’язань свідчить про незбалансованість коштів.

Неліквідний грошовий потік

Такі потоки коштів характеризуються співвідношенням додатного та від’ємного грошових потоків, яке менше одиниці в окремих інтервалах розглянутого періоду часу (або за період в цілому), тобто відбувається умова, коли від’ємний грошовий потік є більшим, ніж додатній. Неліквідний грошовий потік характеризується від’ємним значенням чистого грошового потоку, тобто неліквідний грошовий потік – це неможливість здійснювати необхідні платежі в потрібний момент часу (за період, або в окремі моменти періоду). Ефективна діяльність підприємства повинна постійно прагнути до ліквідації неліквідного грошового потоку.

Регулярні (рівномірні) грошові потоки

На підприємстві є грошові потоки що мають властивості регулярності поступлень та витрат. Такі потоки характерні для здійснення операційної діяльності – виплати заробітної плати персоналу, підтримка постійного серійного виробництва. У фінансовій діяльності регулярними грошовими потоками є погашення кредитних зобов’язань, що мають однакові суму. Таким чином регулярні грошові потоки – це потік поступлень та витрат грошових коштів за певними операціями, який в розглянутому періоді часу та межах окремих періодів здійснюється постійно. Однак регулярні фінансові платежі можуть бути рівномірними або нерівномірними в певному часовому інтервалі.
Якщо підприємство здійснює рівномірні платежі (наприклад за кредит) у рівному обсязі, то вони мають ознаки ануїтетних платежів. Таким чином, регулярні грошові потоки з рівномірними часовими інтервалами – це регулярний, постійний потік коштів, який не змінюється в часових інтервалах певного періоду.
Підприємства, які практикують отримання майна в лізинг, здійснюють регулярні грошові потоки, які мають нерівномірну вартість. Отже, регулярні грошові потоки з нерівномірним часовим інтервалом – це регулярний потік коштів, вартість якого змінюється в різних часових інтервалах певного періоду.

Дискретні грошові потоки

Такі грошові потоки пов’язуються більшою мірою із одиничними операціями, що відбуваються на підприємстві і розглядаються в певний інтервал часу. Характер дискретності мають одноразові витрати, що пов’язані із забезпеченням потреб підприємства в певних ресурсах. Це може бути придбання виробничих чи адміністративних приміщень, витрати на отримання франшизи, дозволу на здійснення діяльності, отримання одноразової державної допомоги та ін. Отже, дискретні грошові потоки – це потоки коштів в рамках певного часового інтервалу, що носять не постійний і незакономірний характер.

Синхронізовані грошові потоки

Синхронізація грошових потоків базується коваріації додатного та від’ємного грошового потоку. В ідеалі, співвідношення одного до другого повинно бути більшим одиниці і знаходитися на постійному рівні, це дозволяє здійснювати можливість планування потоків грошових коштів. Навіть якщо співвідношення менше одиниці, але воно має в певному часовому інтервалі ознаки постійності, такий грошовий потік можна вважати синхронним. Отже, синхронізовані грошові потоки – це додатні та від’ємні потоки грошових коштів, що характеризуються їх рівномірним співвідношенням одне відносно іншого.

Несинхронізовані грошові потоки

Несинхронізовані грошові потоки є ознакою початкової стадії розвитку підприємства, коли витрати коштів суттєво перевищують надходження, і виникають періодично, в міру розвитку підприємства. Несинхронізованість доходів відносно витрат не дозволяє підприємству бути ліквідним в певних проміжках часу, навіть якщо за річними результатами діяльності підприємство може бути прибутковим. Такі явища є в цілому негативними для підприємства, окрім цього, вони не дозволяють достовірно проводити планування діяльності на наступні періоди. Отже, несинхронізовані грошові потоки – це додатні та від’ємні потоки грошових коштів, що характеризуються нерівномірним співвідношенням одне відносно іншого.

Класифікація грошових потоків

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.