Класифікація грошових потоків за методом оцінки

Номінальний грошовий потік

Номінальна вартість грошового потоку встановлюється в момент його формування і визначається сумою затрачених чи отриманих грошових коштів. Вартість номінального грошового потоку використовується при плануванні потоків коштів в майбутньому без прив’язки до можливого впливу інфляції. Таким чином, номінальний грошовий потік – це плановий залишок грошових коштів, які підприємство планує отримати без врахуванням впливу інфляції.

Реальний грошовий потік

Планові показники грошових потоків враховуватимуть їх реальну вартість, якщо при їх розрахунку буде визначатись можливе знецінення коштів у результаті інфляційних процесів. Це відбувається з метою визначення грошового потоку, за який можна буде придбати певні товари чи послуги в такій же кількості, в якій підприємство може це зробити на даний момент часу. Реальний грошовий потік – це залишок коштів, отриманий в майбутньому, в якому враховані знецінення від інфляційних процесів.

Дисконтований грошовий потік

Дисконтування – це підрахунок вартості коштів, товарів чи послуг в майбутньому, прирівняної до теперішньої із врахуванням підприємницького ризку, пов’язаного із інвестиціями. Віповідно дисконтований грошовий потік – це потік коштів, який передбачає його майбутню вартість із врахуванням майбутньої вартості майна, доходів та витрат, залишку коштів та норми доходності інвестиційного капіталу.

Обліковий грошовий потік

Грошові потоки підлягають обов’язковому бухгалтерському обліку з метою його визначення та подальшого управління. Обліковий грошовий потік – це рух грошових коштів, зафіксований в облікових документах, що відбувається протягом календарного року.

Кумулятивний грошовий потік

Даний вид грошового потоку визначається при проведенні планування потоків коштів та з метою визначення ефективності інвестиційного проекту. Кумульовані грошові потоки можуть бути різними, однак в економічній літературі найчастіше мається на увазі чистий грошовий потік. Кумулятивний грошовий потік – це чистий грошовий потік, що накопичується протягом певного часу. Він визначається як сума грошових потоків за весь життєвий цикл або за весь період планування.

Класифікація грошових потоків

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.