Теоретичні основи формування системи контролінгу на підприємствах електронної комерції

Будь–який контролінг комерційної діяльності зорієнтований на розвиток підприємства та запобігання виникнення кризових явищ. Постійний моніторинг за діяльністю підприємств електронної комерції здійснюється за трьома напрямами: яку позицію підприємство займає сьогодні; якого становища можна досягнути в майбутньому; яким методом це зробити найкраще.

Санаційний аудит на підприємствах електронної комерції

Одним із найефективніших способів удосконалення роботи підприємства електронної комерції є пошукова оптимізація сайту, що дозволяє стимулювати грошові потоки.  Вона включає ряд заходів по удосконаленню інформування клієнта, що можуть поєднувати не тільки покращення рівня конверсії, але і рівня відвідуваності веб-проекту.  Дані роботи повинні бути постійними та регулярними.  Окрім цього існує ряд проблем, які  є характерними не…

Контролінг грошових потоків підприємств електронної комерції в період санації

Будь-яке підприємство незалежно від виду діяльності може прийти до такого стану, коли не вистачає фінансових ресурсів ні на розвиток, ні на подальшу підтримку діяльності. Електронна комерція – не виключення. Мало того, даний вид діяльності є достатньо новим та привабливим для бізнесменів-початківців, а тому в процесі роботи виникає багато помилок, що в кінцевому результаті стають причиною…

Десинхронізація грошових потоків в антикризовому управліннім підприємствами електронної комерції

На підприємствах електронної комерції десинхронізація грошових потоків відбувається, в основному, через фактор сезонності. Для підприємств з традиційною формою збуту питання падіння продажу в період несезону може вирішуватися за допомогою очікування планових надходжень, які покриють короткострокову заборгованість.  Для електронної комерції сезонна нестача грошових надходжень може повністю паралізувати діяльність і призвести підприємство до кризи.  Причиною цьому є…

Історія створення звіту про рух грошових коштів

Формально, необхідність у визначенні грошового потоку була зафіксованою в 1988 році в США. Однак до цього часу, в тій чи іншій формі, підприємства практикували підсумовувати показники руху грошових потоків. Зокрема, в 1963 році Американська залізнодорожна компанія “Північно-Центральна Залізниця” опублікувала підсумки фінансових транзакцій, в яких, окрім звіту про прибутки та витрати, було включено звіт про рух…

Класифікація грошових потоків за методом оцінки

Номінальний грошовий потік Номінальна вартість грошового потоку встановлюється в момент його формування і визначається сумою затрачених чи отриманих грошових коштів. Вартість номінального грошового потоку використовується при плануванні потоків коштів в майбутньому без прив’язки до можливого впливу інфляції. Таким чином, номінальний грошовий потік – це плановий залишок грошових коштів, які підприємство планує отримати без врахуванням впливу…

Класифікація грошових потоків за формою

Грошові потоки в національній валюті Надходження та видатки грошей можуть здійснюватися в різних валютах, в залежності від того, хто є покупцем товарів чи послуг. Якщо діяльність підприємства здійснюється в межах країни, в якій саме підприємство зареєстровано, то грошовий потік воно повинно отримувати тільки в національній валюті. Грошові потоки в національній валюті – це потік грошових…

Класифікація грошових потоків за політикою управління

Пріоритетний грошовий потік Пріоритетними завданнями для будь-якої компанії є витрати комерційного змісту, які повинні бути здійсненими в першу чергу. В основному, це ті витрати, нездійснення яких може призвести до погіршення фінансового стану підприємства – це оплата податків, комунальних платежів, процентів за кредитами, повернення боргів, оплата штрафів та інші. В окремих випадках це також може бути…

Класифікація грошових потоків за методом визначення ефективності

Надлишковий грошовий потік В процесі діяльності будь-яке підприємство генерує потік коштів. За результатами діяльності, або на певну визначену дату виникає необхідність виміряти даний грошовий потік. Результатом вимірювання може бути його надлишок. Надлишковий грошовий потік – це такий баланс коштів, при якому запасів коштів є значно більше, чим їх потреби в короткостроковому періоді для погашення обов’язкових…

Класифікація грошових потоків за просторовим виміром

Грошові потоки по підприємству в цілому Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності займається різними видами робіт, у результаті яких відбувається процес генерування коштів в різних формах. Всі ці роботи можна класифікувати за різними ознаками, вони виконуються різними центрами відповідальності. Грошові потоки по підприємству в цілому – це сукупний потік усіх видів коштів (їх надходження чи…