Теоретичні основи формування системи контролінгу на підприємствах електронної комерції

Будь–який контролінг комерційної діяльності зорієнтований на розвиток підприємства та запобігання виникнення кризових явищ. Постійний моніторинг за діяльністю підприємств електронної комерції здійснюється за трьома напрямами: яку позицію підприємство займає сьогодні; якого становища можна досягнути в майбутньому; яким методом це зробити найкраще.

Санаційний аудит на підприємствах електронної комерції

Одним із найефективніших способів удосконалення роботи підприємства електронної комерції є пошукова оптимізація сайту, що дозволяє стимулювати грошові потоки.  Вона включає ряд заходів по удосконаленню інформування клієнта, що можуть поєднувати не тільки покращення рівня конверсії, але і рівня відвідуваності веб-проекту.  Дані роботи повинні бути постійними та регулярними.  Окрім цього існує ряд проблем, які  є характерними не…

Контролінг грошових потоків підприємств електронної комерції в період санації

Будь-яке підприємство незалежно від виду діяльності може прийти до такого стану, коли не вистачає фінансових ресурсів ні на розвиток, ні на подальшу підтримку діяльності. Електронна комерція – не виключення. Мало того, даний вид діяльності є достатньо новим та привабливим для бізнесменів-початківців, а тому в процесі роботи виникає багато помилок, що в кінцевому результаті стають причиною…