Класифікація грошових потоків за методом визначення ефективності

Надлишковий грошовий потік В процесі діяльності будь-яке підприємство генерує потік коштів. За результатами діяльності, або на певну визначену дату виникає необхідність виміряти даний грошовий потік. Результатом вимірювання може бути його надлишок. Надлишковий грошовий потік – це такий баланс коштів, при якому запасів коштів є значно більше, чим їх потреби в короткостроковому періоді для погашення обов’язкових…

Класифікація грошових потоків за просторовим виміром

Грошові потоки по підприємству в цілому Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності займається різними видами робіт, у результаті яких відбувається процес генерування коштів в різних формах. Всі ці роботи можна класифікувати за різними ознаками, вони виконуються різними центрами відповідальності. Грошові потоки по підприємству в цілому – це сукупний потік усіх видів коштів (їх надходження чи…

Класифікація грошових потоків за часовим виміром виміром

Короткострокові грошові потоки Як правило, короткострокові грошові потоки – зобов’язання та платежі є такими, що повинні здійснитися в межах одного року. Отже, короткострокові грошові потоки – це потік коштів для здійснення поточної операційної, фінансової чи інвестиційної діяльності, який проходить з моменту поступлення коштів і до моменту їх виведення протягом одного року. Як правило, такий грошовий…

61 вид грошових потоків

Завдяки здійсненню у часі та просторі господарської діяльності відбувається генерація грошових потоків у різних формах, ефективність яких формується правильною політикою фінансового менеджменту.

Значення грошових потоків в оцінці ефективності діяльності підприємств України

Генерція грошового потоку є ознакою комерційної діяльності, саме це і формує основне значення грошових потоків для підприємства. Підвищення ефективності діяльності є постійно актуальним завданням для кожного підприємства. Менеджери організацій повинні регулярно проводити моніторинг ефективності роботи на всіх етапах виробничо-господарського процесу. Це досить клопітка справа, яка вимагає затрат великої кількості трудових та фінансових ресурсів. Щоб мінімізувати…

Фактори впливу на грошові потоки

На будь-які фінансово-економічні процеси, що відбуваються на підприємстві, включаючи грошові потоки, їх динаміку, структуру та стабільність, впливає чимала кількість факторів. Більшість економістів, у тому числі І. Бланк, поділяють їх на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Деякі економісти вважають, що окрім внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, на потік грошей впливають і макроекономічні фактори. Сучасний стан макроекономічного…

Суть грошових потоків. 10 підходів до визначення

Економічна суть грошових потоків підприємства визначається тим, що в процесі господарювання будь-яке підприємство створює певний рух коштів, що виражається у вигляді поступлень та витрат. Цей рух коштів якраз і формує фінансово-господарську діяльність підприємства і визначає суть грошових потоків.

Cash flow – це? Критичний підхід до визначення

“Підприємці вважають, що найбільше значення для нового підприємства має прибуток. Але насправді він є вторинним. Грошовий потік має більше значення.” – Пітер Друкер (Peter Drucker). Відомий інвестор Роберт Кіосакі вважає, що найважливішим словом у світі грошей є грошовий потік. Другим за важливістю словом є ліверидж. Девід Танг (David Tang) говорить, що найгіршими трьома словами в…

Про сайт Cash Flow

Ідея створення даного сайту виникла із початком мого наукового дослідження на тему грошових потоків. При вступі до аспірантури мені довелося спілкуватися із науковцями, які стверджували, що грошові потоки – це не модно, це вичерпана тема, яка зараз не є актуальною.