Значення грошових потоків в оцінці ефективності діяльності підприємств України

Генерція грошового потоку є ознакою комерційної діяльності, саме це і формує основне значення грошових потоків для підприємства.

Підвищення ефективності діяльності є постійно актуальним завданням для кожного підприємства. Менеджери організацій повинні регулярно проводити моніторинг ефективності роботи на всіх етапах виробничо-господарського процесу. Це досить клопітка справа, яка вимагає затрат великої кількості трудових та фінансових ресурсів. Щоб мінімізувати свої витрати, досить часто невеликі підприємства відмовляються від аналітичної роботи. Нівелювання потреби в фінансовому аналізі не дозволяє правильно оцінити діяльність, якою вона є в даний момент часу: ефективною чи ні, і якою вона буде через якийсь період. Продовжити читання “Значення грошових потоків в оцінці ефективності діяльності підприємств України”

Фактори впливу на грошові потоки

На будь-які фінансово-економічні процеси, що відбуваються на підприємстві, включаючи грошові потоки, їх динаміку, структуру та стабільність, впливає чимала кількість факторів. Більшість економістів, у тому числі І. Бланк, поділяють їх на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Деякі економісти вважають, що окрім внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, на потік грошей впливають і макроекономічні фактори. Сучасний стан макроекономічного середовища знаходиться в перехідній стадії, що підлягає масштабному впливу процесів євроінтеграції. Цей процес є досить тривалим і характеризується комплексним поєднанням різних передумов для його здійснення та наслідками, що мають як позитивний, так і негативний характер. Даний вплив є відчутним для будь-якого підприємства і для всієї економіки зокрема. Певні наслідки євроінтеграції мають значний вплив на формування та динаміку грошових потоків, деякі менший. Їх чітка ідентифікація дозволить підприємству краще адаптуватись до євроінтеграційних процесів і прийняти рішення щодо зменшення негативного впливу. Продовжити читання “Фактори впливу на грошові потоки”

Суть грошових потоків. 10 підходів до визначення

Економічна суть грошових потоків підприємства визначається тим, що в процесі господарювання будь-яке підприємство створює певний рух коштів, що виражається у вигляді поступлень та витрат. Цей рух коштів якраз і формує фінансово-господарську діяльність підприємства і визначає суть грошових потоків. Продовжити читання “Суть грошових потоків. 10 підходів до визначення”

Cash flow – це? Критичний підхід до визначення

“Підприємці вважають, що найбільше значення для нового підприємства має прибуток. Але насправді він є вторинним. Грошовий потік має більше значення.” – Пітер Друкер (Peter Drucker). Відомий інвестор Роберт Кіосакі вважає, що найважливішим словом у світі грошей є грошовий потік. Другим за важливістю словом є ліверидж. Девід Танг (David Tang) говорить, що найгіршими трьома словами в англійській мові є негативний грошовий потік (negative cash flow). Необхідно зазначити, що багато авторів літератури для бізнесу та довідкової літератури під поняттям “грошовий потік” (cash flow) розуміє “чистий грошовий потік” (net cash flow), при цьому слово (cash flows) в множині в діловій літературі не використовується, оскільки фактично в даній дефініції потреба відсутня через неможливість її грошового виміру. Продовжити читання “Cash flow – це? Критичний підхід до визначення”

Про сайт

Ідея створення даного сайту виникла із початком мого наукового дослідження на тему грошових потоків. При вступі до аспірантури мені довелося спілкуватися із науковцями, які стверджували, що грошові потоки – це не модно, це вичерпана тема, яка зараз не є актуальною.

Продовжити читання “Про сайт”