10 підходів до визначення суті грошових потоків

Економічна суть грошових потоків підприємства визначається тим, що в процесі господарювання будь-яке підприємство створює певний рух грошових коштів, що виражається у вигляді поступлень та витрат. Цей рух коштів якраз і створює фінансово-господарську діяльність підприємства і визначає суть грошових потоків.

Подальше дослідження системи управління грошовими потоками потребує більш глибокого теоретичного дослідження даної економічної категорії, а особливо – всебічного огляду характеристик, що визначають сутність грошового потоку підприємства.

Визначення сутності з економічної точки зору базується на подальшому використанні даного поняття із метою подальшого управління потоками коштів на підприємствах. Саме це дозволяє нехтувати філософськими та абстрактними визначеннями, які дають розуміння категорії “грошовий потік”.

Сутність грошових потоків підприємств визначається певними критеріями, що їм характерні. Оскільки дана категорія економіки є одним із основних об’єктів фінансового управління, варто визначити та дослідити грошовий потік із врахуванням критеріїв подальшого управління.

Читати далі

Грошові потоки: підручники та наукові статті

Костюк-Пукаляк О.М. © 2017