У 2013 році Федишин М.П. досліджувала актуальні аспекти планування грошових потоків у сучасних умовах.  Автор показала, що грошові потоки відіграють важливе значення у фінансовому менеджменті, а їх аналіз має значення для забезпечення сталого фінансового стану підприємства.  Планування грошових потоків повинно проводитися для виконання різного роду завдань.

4 завдання планування грошових потоків

  1. Дослідження, чи підприємство має достатньо грошових коштів для забезпечення нормальної господарської діяльності.
  2. Виявлення резервів підприємства та визначення основних напрямів щодо їх використання;
  3. Забезпечення своєчасного погашення заборгованостей підприємства перед постачальниками та кредиторами;
  4. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю та використання грошових ресурсів.

Дивитися приклад аналізу грошових потоків для внутрішніх цілей.

Розглядаючи планування грошових потоків  в межах зазначених вище завдань, автор показує, що в процесі управління грошовими потоками необхідно:

  1. Ставити стратегічні та тактичні цілі щодо планування грошових потоків;
  2. Визначити основні напрями в управлінській діяльності щодо грошових потоків;
  3. Досліджувати управлінські рішення щодо формування та використання грошових потоків;
  4. Оцінювати грошові потоки, тобто розраховувати їх кількісно.

У процесі планування необхідно визначити можливість забезпечення підприємства у капіталі, рівень платоспроможності та ліквідності, розглянути можливість зростання вхідних грошових потоків та зменшення витрат грошей, не пов’язаних із господарською діяльністю підприємства.

Дивитися приклад розрахунків ефективності грошових потоків та фінансового стану.

Планування грошових потоків розглядається як основний захід з попередження можливості неплатоспроможності підприємства та банкрутства.

Автор розглядає планування грошових потоків для вже діючих підприємств, а тому не показує значення планування грошових потоків для нового бізнесу при формуванні бізнес-планів.

 

Федишин М. П.  Актуальні аспекти планування грошових потоків підприємств в сучасних умовах господарювання / М. П. Федишин // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 3. – С. 26-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2013_3_10