Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інтернет-технологій відіграє важливе значення у всіх сферах господарської діяльності. Це пов’язано не тільки з тим, що інтернет-реклама є однією із найбільш доступних методів комунікації з клієнтами та має найкраще сприйняття, але і з тим, що завдяки росту кількості інтернет-активних людей розвиваються нові канали збуту товарів, послуг та інформації. З розвитком інтернет-технологій формуються нові інституції, такі як електронна комерція (e-commerce). Ще донедавна це поняття було досить дискусійним,  критично оцінюваним у вітчизняній економіко-правовій думці, оскільки воно не мало нормативно-правового підґрунтя.  Сьогодні електронна комерція є одним із методів для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом останніх двох років дослідження електронної комерції стали дуже важливими через прийняття законодавчих актів про регулювання даного виду діяльності. Щорічно багато міжнародних аналітичних компаній досліджують глобальний ринок електронної комерції та представляють свої річні звіти. На жаль, в Україні є обмежене число аналогічних досліджень вітчизняного ринку електронної комерції. Багато іноземних дослідників, у тому числі А. Беккер [1], описують методологію та інструменти електронної комерції. В Україні є кілька вчених, які вивчають важливість та особливості електронної комерції. Серед них виділимо Л. Янчеву [2] та В. Плескач [3].

Метою дослідження  є вивчення значення електронної комерції як для розвитку глобальної економіки, так і для бізнесу України зокрема.

Викладення основного матеріалу дослідження. Відповідно до звіту організації “Ecommerce Foundation” 2520 млн. людей по всьому світу використовують інтернет (45% населення Землі, що старше 15 років). З них 1436 млн. осіб є покупцями в інтернет-магазинах [4]. Глобальний ринок електронної комерції станом на 2016 рік становив 22,1 трлн. дол. США.  Найбільшу частку в даному ринку займає Китай, після нього США та Японія [5].

США займають перше місце за обсягами товарообороту від електронної комерції (табл.1). Однак Китай є найближчим суперником із загальною кількістю онлайн покупців, що переважають кількість покупців США майже в 2,5 рази.

Таблиця 1

Товарооборот від електронної комерції в 2016 р., за видами країн із найбільшою кількістю покупців [5]

Країна Кількість покупців (у мільйонах), чол. Річні витрати на одного покупця, дол. США Роздрібний товарооборот, млрд. дол. США Оптовий товарооборот, млрд. дол. США Загальний товарооборот від електронної комерції, млрд. дол. США
Китай 413 1508 623 2078 2701
США 166 3072 511 6072 6583
Японія 57 1994 114 2380 2494
Німеччина 41 120 2 966 968
Великобританія 38 4539 174 709 883
Бразилія 33 376 12 112 124
Росія 30 756 23 700 723

Значення електронної комерції збільшується у вартісному обсязі виробництва країн. Зокрема, електронна комерція становить майже 8% ВВП у європейських країнах. У той же час Великобританія, Китай та Франція є країнами, економіка яких, можна стверджувати, залежить від електронної комерції (рис.1). Електронна комерція в США становить 2,3% ВВП країни [5].

Рисунок 1 – Питома вага електронної комерції у ВВП станом на 2016 р., %  [5]

Що стосується України, то за даними статистики 21,9 млн. осіб (58%) станом на 2016 рік є користувачами інтернету, з них 3,7 млн (10%) є покупцями в інтернет-магазинах. В 2016 році продажі товарів та послуг через інтернет-магазини склали 1429 млн. грн. [6].  Враховуючи ВВП України в 2016 році, що склав 2 383 182 млн. грн, питома вага електронної комерції в ньому становить тільки 0,06%  [7].

Незважаючи на те, що багато українців вже є впевненими користувачами інтернету і покупцями в інтернет-магазинах,  вітчизняний ринок електронної комерції знаходиться тільки на початковій стадії розвитку. Це підтверджується статистикою стрімкого росту рівня електронних продаж, що є характерним для початкових стадій життєвого циклу галузі (рис.2).

Рисунок 2 – Річний темп зростання доходів від електронної комерції в 2016 році, % [6]

Основною рушійною силою для розвитку даної галузі є її нормативно-правове регулювання. Розглянемо, яким чином воно відбувалося у розвинутих країнах.

Діяльність компаній, що займаються електронною комерцією в розвинутих країнах світу, зокрема в США, почала регулюватися з 1996 року. Взірцем для розвитку національного законодавства цієї країни у сфері електронної комерції є Типовий закон UNCITRAL про електронну торгівлю, в якому був визначений понятійний апарат, регламентовані питання юридичної сили при передачі даних, врегульовані питання укладання  договорів в електронній формі, питання документообороту та інші питання.

З впровадженням законодавства в США настав “золотий період” електронної комерції, що тривав з 1995 по 1999 роки. В той час почав діяти відомий інтернет-магазин книжок Amazon, який після легалізації діяльності став мультимільйонером. Після успіху даної компанії активний старт взяв проект Ebay,  а в 1997 році з’явився перший комерційний домен com. За всю історію економіки в зазначений період електронна комерція мала найбільший темп розвитку. Бізнесмени, інвестори та споживачі були захопленими даним періодом економічного піднесення цієї галузі, що виводила на новий рівень підприємства малого та середнього бізнесу.

До 1999 року більшість компаній зрозуміла, що їм потрібно мати електронні сторінки для збільшення рівня продажів. Завдяки цьому в 1996 році дохід від здійснення електронної комерції американськими компаніями склав 707 млн. дол. США, який всього за рік зріс до  2,6 млрд., а вже в 1998 році дохід від електронної комерції США становив 5,8 млрд. дол. США [1].

Інвестори Сполучених Штатів були піднесеними від росту роздрібного товарообороту за 15 років, який почався з 2002 року (рис.3). Навіть світова фінансова криза, що негативно вплинула на багато галузей промисловості, не мала значного впливу на електронну комерцію. Галузь не тільки тримала стійкі позиції протягом 2008-2009 років, але і отримала істотне зростання в 2009 році.

У Європейських країнах діяльність підприємств, що займаються електронною комерцією регулюється Директивою ЄС “Про електронну комерцію” від 8.06.2000 року [1].

У 2004 році була впроваджена ще одна директива ЄС “Про правила та оподаткування Інтернет-торгівлі”.  Електронні продажі в Європі зростають стрімкими темпами по сьогоднішній день, особливо у південних країнах. В 2017 році очікувався товарооборот від роздрібної електронної комерції в країнах ЄС на рівні 602 млрд. євро, для порівняння, у 2016 році товарооборот складав 530 млрд. євро [6].

Рисунок 3 – Динаміка роздрібного товарообороту в США, млрд. дол. США [5]

Відповідно до останніх досліджень, що проводилися компаніями Frost & Sullivan, абсолютним лідером на ринку електронної комерції є група компаній Alibaba (м. Ханчжоу в Китаї).  Група управляє наступними дочірніми компаніями:

 • Alibaba.com – публічне акціонерне товариство, акції якої вільно обертаються на фондовому ринку, основним видом діяльності є електронна торгівля, націлена на оптового покупця;
 • Taobao.com – електронна торгівля, націлена на роздрібного покупця, працює у двох режимах: магазин та аукціон.
 • Alipay – платформа для проведення онлайн-платежів;
 • Alisoft – розробка та продаж програмного забезпечення для здійснення електронної торгівлі;
 • Yahoo! Koubei – каталог підприємств Китаю, який розбитий за регіонами та сферами діяльності.

Це не єдина китайська компанія, яка створює великий грошовий потік від електронної комерції. Якщо основними гравцями ринку електронної комерції в США є  eBay, Facebook, Amazon, PayPal і Google, то в Китаї такими є Baidu, Alibaba і Tencent, загальновідомими за абревіатурою “BAT”. Ці компанії не можна зрівнювати одна до одної, тому що кожна з них використовує свої технології, власні платформи та підхід до збуту.

На сьогодні вартість товарного ринку, представленого продавцем Alibaba, становить 27,28 млрд. дол. США, що складає 11% загального ринку електронної комерції. Ця домінуюча позиція на ринку забезпечить до 2020 року пропоновану вартість товарної продукції близько 6,7 трлн. дол. США. Така тенденція зробить сегмент B2B у два рази більшим, чим сегмент B2C (до 2020 року очікуваний обсяг товарного ринку складатиме 3,2 трлн. дол. США).  Зокрема Alibaba досягла такого шаленого успіху за 11 років існування,  в першу чергу, завдяки орієнтації на сегмент B2B. Дана компанія є піонером ведення такого бізнесу.

В українській економіці електронна комерція є новим видом діяльності. 23 серпня 2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів України складений план дій по регулюванню господарської діяльності підприємств, що функціонують на ринку електронної комерції. Відповідно до даного документу заплановане прийняття актів, націлених та регулювання електронних угод, операцій з електронними грошима, електронним документообігом та іншими нормативними документами в даній сфері.

В Україні електронна комерція активно розвивається близько 20 років, однак тільки в 2015 році вийшов законодавчий документ, що почав регулювання діяльності підприємств електронної комерції. Таким документом є Закон України “Про електронну комерцію”[10]. Відповідно до нього електронною комерцією є відносини, направлені на отримання прибутку, що відбуваються дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Тобто даним відносинам притаманні всі загальні ознаки комерційної діяльності, однак є відмінність – угоди укладаються дистанційно за допомогою, як правило, Інтернету. Навіть, якщо такі відносини будуть здійснюватися за допомогою інших видів інформаційно-телекомунікаційних відносин, вони також матимуть ознаки електронної комерції.

  Таблиця 2

Види електронної комерції в розрізі її учасників за 2016 рік

Зв’язки Consumer (споживач) Business (бізнес)
Consumer (споживач) C2C Споживач для споживача C2B Споживач для бізнесу
Business (бізнес) B2C Бізнес для споживача B2B Бізнес для бізнесу
Government (уряд) G2B Уряд для бізнесу

 

Як показало теоретико-методологічне дослідження, види електронної комерції мають дещо іншу специфіку, ніж традиційна комерція.  Існує 5 схем торгівлі товарами, послугами та інформацією:

 • С2С – вид електронної комерції, що формується споживачами за участі посередників;
 • C2B – вид електронної комерції, коли споживачі задають попит на товари чи послуги, а виробники їх забезпечують;
 • B2B – вид електронної комерції, що орієнтується на ведення ділових контактів між бізнесом, це організація оптових покупок товарів, робіт чи послуг;
 • B2C – це вид електронної комерції, напрямлений на роздрібну пропозицію товарів та послуг.
 • G2B – це вид електронної комерції, коли держава замовляє послуги у комерційних підприємств [1].

Ще одним видом комерції, який розвивається, є мобільна комерція, що здійснюється в бездротовому режимі.

Що стосується вітчизняного ринку електронної комерції, сегмент G2B в Україні є найбільш успішним. Так, за даними 2016 року сайт Prozorro дозволив укласти угод на 163,3 млрд. грн. Даний проект  буде розвиватися і в подальшому, що дозволить залучити ще більше користувачів до пошуку товарів та послуг через дану систему. [9]

Таблиця 3

Товарооборот електронної комерції України в секторі G2B за 2015-2016рр.

Процедура закупівлі Період (рік) Вартісні показники
Млн.грн. Млн.дол.США Млн.євро Млн.руб
Відкриті торги 2015 101 620,70 49,96 115,215 0
2016 115 796,1 15,99 36,08 1,19
Двоступеневі торги 2015 24,188 0 0 0
2016 537,35 0 0 0
Переговорна процедура закупівлі 2015 76 802,59 314,21 26,96 0
2016 44 477,7 9,53 5,9 0
Запит цінових пропозицій 2015 1012,53 0 0 0
2016 1064,71 0,002 0 0
Попередня кваліфікація учасників 2015 1022,47 0 0 0
2016 1380,17 0 0 0
Загалом 2015 180 482,48 364,17 142,18 0
2016 163 256,03 25,522 41,98 1,19

Даний напрям електронної комерції України має свої особливості. Необхідно зазначити, що до прийняття законодавства про здійснення державних закупівель через систему Prozorro, ділові контракти підписувалися в сегменті B2B, які представлялися в основному сайтами російської розробки. Однак після підписання закону електронна комерція B2B стала практично відсутньою на вітчизняному ринку. Сегмент “бізнес для бізнесу” представлений сайтом wishround.com.ua – це модель B2B “Багато-для-багатьох”, яка базується на створенні  об’єднань покупців для співпраці із виробниками продукції напряму.

Що стосується сегменту С2C, то його найкраще представляють площадки Prom.ua, bigl.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Goodini.ua, які у 2016 році продали товарів та послуг на 8,5 млрд. грн.  При цьому темп приросту продажу становить 73% на рік. Середній чек становить 885 грн, за рік він зріс на 7%. Найбільш популярними товарами на площадках сегменту  С2С є одяг та взуття, товари для дому та саду, косметологічна продукція, техніка та подарунки.  Однак стрімко зростає категорія замовлень продуктів харчування, будівельних інструментів.

Що стосується сегменту B2C, то його представляють такі відомі інтернет-магазини як Rozetka, Modnakasta, LeBoutique. Свої фінансові результати дані підприємства не поширюють, однак є статистика відвідуваності даних сайтів. Розглянемо її.

Таблиця 4

Найбільш відвідувані інтернет-магазини України в 2016 році [8]

Продавці Відвідувачів в місяць
1 Rozetka 23 600 000
2 Allo 3 500 000
3 Modnakasta 2 800 000
4 Comfy 2 600 000
5 F.ua 2 400 000
6 Mobilluck 2 400 000
7 Leboutique 2 300 000
8 Citrus 2 200 000
9 Lamoda 2 100 000
10 Eldorado 1 800 000

Як видно з таблиці 4, основним гравцем на ринку електронної комерції в секторі B2C є інтернет-магазин “Розетка”, який відвідує 23 600 000 чоловік на місяць.  За даними статистики 2017 року майже 40% усіх вітчизняних користувачів інтернету є його відвідувачами, а отже, потенційними покупцями даного сайту. За допомогою мобільних телефонів в 2017 році купують близько 75% користувачів.

Великий сегмент ринку електронної комерції займають і послуги, що надаються через Інтернет. До них можна віднести юридичні послуги, бухгалтерські послуги, послуги податкових консультантів, різного роду інформаційні послуги в усіх сферах. Надання таких послуг через Інтернет дозволяє покращити рівень зайнятості населення, а також збільшити клієнтську базу уже існуючих підприємств.

Однак слід звернути увагу на юридичне регулювання роботи бізнесу електронної комерції у сфері надання послуг. Якщо організація, компанія чи підприємець має власний сайт, в якому перелічений перелік послуг – це просто інтернет-вітрина, і діяльність такого сайту не відноситься до інтернет-комерції. Основною ознакою електронної комерції є підписання оферти різними шляхами, до яких можна віднести: заповнення форми замовлення, додавання товарів в корзину, форма зворотного зв’язку, в якій вказується ініціатива придбати товар чи послугу. Якщо на сайті такої можливості немає, то це є просто одним із засобів реклами традиційного бізнесу.

Економіка України в цілому побудована на малому та середньому бізнесі, це підтверджується показниками валового внутрішнього продукту, структура якого у 2016 році показала, що 20% ВВП формується малими підприємствами, 43% середніми  [8].

Таблиця 5

Структура фінансових результатів бізнесу України в 2016 році [9]

Розмір компанії Кількість, од. Річні обсяги продажу, млн. грн. Річний фінансовий результат до оподаткування, млн. грн.
Великий 382 2 387 762,8 60 870,2
Середній 14 869 2 602 415,8 33 203,9
Малий 291 118 1 224 550,8 -24 859,7
Всього 306 369 6 214 729,4 69 214,4

Великі підприємства України є, як правило, монополістами чи олігополістами в своїй галузі, що не дозволяє виходити на ринки дрібному бізнесу. Разом з тим, електронна комерція створює нові можливості для розвитку саме малого та середнього бізнесу, оскільки її географічне поле збуту не є обмеженим. Окрім того, вихід на лідируючі позиції для збуту продукції через інтернет є фінансово доступним навіть дрібному підприємству чи підприємцю. Саме тому електронна комерція, в першу чергу, створює рівні можливості для гри на ринку, в якому перемагають більш якісніші, потрібніші продукти за привабливішою ціною.

Для бізнесу електронна комерція – це ще один, додатковий метод збуту, який при правильному підході може стати і основним.  В Україні кількість покупок через інтернет-магазини постійно зростає. Лідируючі позиції займають магазини, що продають побутову техніку та одяг.  Головною особливістю лідерів ринку є те, що вони працюють тільки через Інтернет. Таке організування діяльності дає ряд переваг.


Рисунок 4 – Переваги електронної комерції для бізнесу

За даними рисунку 4 видно, що основною перевагою електронної комерції є її зручність для користувача: по-перше, магазини приймають покупців в цілодобовому режимі без вихідних, що створює постійний потік клієнтів, якого неможливо досягнути з традиційних умовах торгівлі.

По-друге, в такому бізнесі відсутні витрати на обслуговуючий персонал.

По-третє, відсутність магазину зменшує витрати на його утримання. Товари достатньо зберігати на складі.

По-четверте, інтернет-реклама є більш доступнішою, чим традиційні рекламні підходи. Окрім того, організатори ефективної для електронної комерції реклами, мають прямий вихід на клієнтів, які дійсно зацікавлені їхніми товарами. Це відбувається за допомогою пошукових систем, які накопичують інформацію про зацікавлення споживачів, для яких в подальшому пропонуються релевантні продукти.

Окрім переваг для самої компанії, електронна комерція має переваги і для користувачів, і для суспільства в цілому. Так для користувачів всі покупки товарів, робіт та послуг здійснюються в анонімному форматі. За допомогою спеціалізованих сайтів користувачі знаходять навіть найбільш специфічні товари та послуги, що часто є неможливим в стаціонарних магазинах то офісах. Усі продажі мають персоніфіковані властивості, тобто вони орієнтовані на те, щоб надати послуги чи продати товар, якого споживач дійсно потребує. За допомогою електронної комерції споживачі мають змогу купувати більш дешеві товари. Велике значення електронна комерція має і для соціалізації суспільства.

Саме ж суспільство має також ряд переваг від даного виду діяльності. Зокрема йому надається широкий спектр різного виду товарів чи послуг. Наявність доступних товарів та послуг підвищує рівень життя та національної безпеки. Говорячи про глобальний екологічний вплив,  інтернет-покупки зменшують автомобільний трафік, що позитивно впливає на навколишнє середовище.

Враховуючи той факт, що електронна комерція дозволяє більш простіше вивести на глобальний ринок послуги чи товари власного виробництва, вона має велике значення і для розвитку економіки, і для покращення рівня зайнятості населення. За відсутності великих промислових потужностей в деяких регіонах України, населення намагається організувати свою працю самостійно. Однак, єдине, що не дозволяє це робити в повному масштабі – це труднощі при виході на ринок збуту. Саме електронна комерція розвиває економічний потенціал країни через розвиток творчого та підприємницького потенціалу населення, що має стимул до створення нових продуктів та виходу із ними на світові ринки. В Україні на сьогодні активно розвивається ринок товарів ручного виготовлення. Це домашнє виробництво продовольчих чи непродовольчих товарів, які користуються великим попитом саме через добре організовані рекламні компанії через мережі інтернет, зокрема соціальні мережі.  Соціальний маркетинг дозволяє запропонувати створені товари та послуги більш зацікавленій аудиторії, яку легко ідентифікувати в соціальних мережах.

На сьогоднішній день є тільки декілька важливих аспектів, які можна розцінювати як недоліки електронної комерції: це шахрайство, яке складно викорінити без досконалої системи державного контролю за здійсненням електронної комерції. Однією із найбільших проблем ринку електронної комерції в Україні є потреба в надійних системах платежів.  Продавці магазинів працюють, як правило, через системи організації платежів типу Інтеркаса, які мають високі відсотки за проведення платежів. Щоб ринкова ціна вартості послуг посередників була вигідною, необхідно, щоб на ринку працювали хоча би 3-4 оператори. Через недосконалість законодавчого регулювання електронної комерції та відсутність контролю за її здійсненням основна частина бізнесу в Україні знаходиться в тіні.

Висновки та пропозиції майбутніх досліджень. Дослідження дозволяють нам зробити висновок, що електронна комерція давно зайняла важливе місце в економіках розвинутих країн, надаючи їм значні конкурентні переваги, а також нові можливості для зростання. Важко переоцінити значення електронної комерції для провідних світових підприємств. Електронна комерція має величезний потенціал, який змінює традиційні принципи ведення бізнесу та здатна створити міцну основу для конкурентоспроможності як національної економіки, так і окремої компанії.

Демонструючи високі темпи зростання даного виду діяльності, технології ведення електронної комерції в Україні зараз є на початку складного шляху розвитку. Провідний світовий досвід слід ретельно вивчити, а потім реалізувати, розглядаючи внутрішню економічну реальність. Електронна комерція дозволяє малим підприємствам займати місце на ринку разом із великими компаніями на рівних умовах. Основна її перевага полягає в тому, що вона може істотно знизити витрати підприємства. Крім того, необмежене географічне покриття робить можливим збільшення обсягів продажів на глобальному ринку. Зараз розвиток підприємництва в Україні завдячується саме розвитку електронної комерції, оскільки створені товари та послуги мають змогу вийти не тільки на вітчизняний, але і на світовий ринок. Сучасні системи доставок дозволяють вести бізнес на глобальному ринку, що в першу чергу сприяє покращенню позитивної репутації українських виробників та сприяє розвитку економіки країни. На сьогоднішній день через те, що вітчизняна електронна комерція ще не має досконалого нормативного регулювання, а особливо організації контролю за діяльністю таких підприємств, існує певний відсоток шахрайства, який складно ліквідувати. Через недосконалу систему контролю, яка повинна відбуватися на законодавчому рівні, багато підприємств, що здійснює свою діяльність через інтернет, мають змогу приховувати свої доходи та не сплачувати податки до бюджету. Розвиток електронної комерції повинен здійснюватися, в першу чергу, на основі державної підтримки, яка повинна не тільки створювати законодавчу базу, але і удосконалювати електронну платіжну систему України, та впроваджувати ефективні системи нагляду за діяльністю підприємств електронної комерції.

Література

 1. Becker, Anny. (2008). Electronic Commerce: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. USA: Florida Institute of Technology. [in English]. 2. Jancheva, L.M. & Grinko, A.P. & Krutova A.S. & Tarasova T.O. (2008). Elektronna komertsija: organizatsija i oblik [E-commerce: organization and accounting]. Kharkiv: KSUFTT. [in Ukrainian]. 3. Pleskach, V.L & Zatonatska, T.G. (2007). Elektronna komertsija [E-commerce]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian]. 4. Global B2C E-commerce Report 2016. Ecommerce Foundation. (2016). Retrieved from Global_B2C_Ecommerce_Report_2016_Light_version.compressed-1.pdf. 5. Global B2C E-commerce Report 2017. Ecommerce Foundation. (2017). Retrieved from https://embed.ecommercewiki.org/Prot:C_Light_Global_Report_v170920_-_FINAL. 6. Ukrainian European B2C Ecommerce Report 2016. Ecommence Foundation. (2016). Retrieved from https://embed.ecommercewiki.org/Prot:1491988017. 7. Ukraine GDP. (2017). Retrieved from http://index.minfin.com.ua/index/gdp/. 8. Ukrstats Report. (2016). Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2016.htm. 9. Report on the results of the analysis of the state procurements in Ukraine in 2015-2016. Accounting Chamber of Ukraine. Access mode: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16750872/Zvit_3-1_2017.pdf?subportal=main. 10. Pro elektronnu komertsiji [On Ecommerce]. (2015). Verkhovna Rada of Ukraine; Act dated 09/3/2015, No. 675-VIII. [in Ukrainian]