Питання удосконалення планування грошових потоків досліджувалися українським науковцем Федишин М.П.  У своєму дослідженні автор виділяє, що процес планування грошових потоків – це цикл із прямими та зворотними зв’язками. Прямі зв’язки відбуваються, коли підприємство проводить планування, а на основі планових розрахунків здійснюється певна діяльність, яка повинна притримуватися заданої стратегії. Зворотні ж зв’язки виконуються тоді, коли в процесі діяльності створюються корегування у планах грошових потоків. Кінцева мета фінансового планування зосереджена на отриманні стратегічних планів, яких підприємство в подальшому буде притримуватися.

Основна мета планування грошових потоків – визначення стратегічних цілей підприємства, розробка тактичних аспектів планування та проведення оперативного планування грошових потоків.

Оперативне планування включає бюджетування грошових потоків. Завершує  складання плану грошових потоків оцінка ефективності планування, що виконується на базі аналізу діяльності підприємства у порівнянні із плановими показниками.

Бюджетування руху грошових коштів проводиться на різні терміни.  Планування грошових потоків на місяць – це мінімальний термін, який використовується при розробці тактичних планів. Планування може бути гнучким, тобто воно передбачає можливість корегування планів відповідно до зміни діяльності підприємства або зміни його зовнішнього середовища.

Дивитися приклад плану грошових потоків на місяць.

Удосконалення планування грошових потоків автор проводить на базі різних видів діяльності підприємства. Зокрема, планування повинно проводитися у розрізі за операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю. При цьому автор підкреслює значення у планування грошових потоків операційної діяльності  непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів. Звіт, складений таким чином, дасть змогу отримати інформацію щодо зміни активів підприємства, зокрема структури заборгованості, стану оборотних активів.

Стратегічне планування повинно базуватися на забезпеченні збалансованості показників вхідного та вихідного грошових потоків.

Дивитися приклад плану грошових потоків на 3 роки.

 

Федишин М.П. Ключові аспекти удосконалення методики планування грошових потоків на підприємстві / М. П. Федишин // Первый независимый научный вестник №1.- 2015. – Режим доступу : http://firjournal.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/1.pdf#page=91