В основі формування основних показників ефективності грошових потоків є їх цільове використання. Cash Flow Ratios дозволяють швидко знайти відповідний показник, який потрібний для аналізу та прийняття управлінського рішення.

Показники ефективності грошових потоків підприємства

Коефіцієнти грошових потоків покриття виручки та прибутку

Дані показники дозволяють визначити рівень відхилень між виручкою або прибутком та грошовими потоками. Ці показники дають можливість отримати інформацію про так звану якість доходу чи прибутку, тобто вони показують, якою мірою доходи та прибутки відповідають реальним грошовим надходженням. Показники розраховуються у міжнародній практиці за допомогою різних формул. В цілому ж можна стверджувати, що дані показники є суб’єктивними і кожен аналітик вносить свої особливості в порядок їх розрахунку.

 1. Грошова рентабельність продажу
 2. Грошовий вміст операційного прибутку
 3. Операційний грошовий потік до EBITDA
 4. Коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку
 5. Коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації
 6. Коефіцієнт грошового покриття прибутку
 7. Коефіцієнт Гроші /  Обсяг реалізації

Коефіцієнти грошового покриття капітальних затрат та дивідендів

Коефіцієнти грошового покриття капітальних витрат оцінюють можливість підприємства фінансувати власні капіталовкладення у розвиток, удосконалення виробництва та ін. Коефіцієнт покриття дивідендів показує можливість компанії сплачувати дивіденди. Дані показники відображають здатність підприємства фінансувати діяльність без залучення додаткових ресурсів у вигляді банківських позик чи внесків інвесторів. В цілому ж показники відображають можливість здійснення інвестиційної політики підприємства або його розвитку. При цьому якщо компанія після покриття капітальних витрат та дивідендів має в наявності кошти, вона має позитивний вільний грошовий потік, що свідчить про те, що таке підприємство має хороші перспективи. Такі підприємства є привабливі для інвестування.

 1. Коефіцієнт грошового покриття капітальних витрат
 2. Коефіцієнт інвестиційного притоку
 3. Коефіцієнт фінансового притоку
 4. Коефіцієнт грошового покриття дивідендів 
 5. Коефіцієнт покриття капіталовкладень та виплат дивідендів

Коефіцієнти грошового покриття боргу та інших показників

Коефіцієнти даної групи вимірюють платоспроможність компанії та її здатність виплачувати свої зобов’язання за відсотками, погашати борги, розширювати власну діяльність та зменшувати свою залежність від банківських кредитів.  За результатами оцінки даних показників аналізується фінансовий стан підприємства, його можливі фінансові ризики та стійкість діяльності.

При розрахунку даних коефіцієнтів показники по грошових потоках можуть бути взяті безпосерденьо із фінансової звітності компанії або із аналітичних управлінських звітів компанії. Дана група показників використовується інвесторами, кредитними організаціями та іншими установами, що займаються фінансуванням бізнесу для оцінки майбутньої кредитоспроможності та прогнозувати фінансову здатність або недієздатність підприємства.

 1. Коефіцієнт покриття сукупного боргу компанії
 2. Коефіцієнт короткотермінового покриття
 3. Коефіцієнт грошового покриття довгострокових зобов’язань
 4. Коефіцієнт грошового покриття поточної частини довгострокових зобов’язань
 5. Коефіцієнт грошового покриття відсотків
 6. Коефіцієнт грошового покриття зобов’язань по обслуговуванню боргу
 7. Грошовий коефіцієнт покриття фіксованих платежів
 8. Коефіцієнт грошово-потокової ліквідності
 9. Період погашення боргу
 10. Період погашення короткострокової заборгованості

Коефіцієнти рентабельності грошових потоків

Дані показники використовуються для того, щоб проаналізувати можливість підприємства генерувати грошовий потік. Найбільш часто із групи показників рентабельності грошових потоків використовується коефіцієнт рентабельності активів та власного капіталу. Дані показники доцільно розраховувати використовуючи грошовий потік операційної діяльності. Оскільки існує велика кількість підприємств із різними видами діяльності, можливо коректувати операційний грошовий потік на різні показники. Достатньо велику і важливу групу показників створюють показники рентабельності інвестицій. Вони визначаються у відсотках або коефіцієнтах. Традиційно для усіх показників рентабельності бажаним є більше значення показника та позитивна динаміка.

 1. Коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком
 2. Коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком
 3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком
 4. Коефіцієнт рентабельності інвестицій за грошовим потоком
 5. Грошова рентабельність на інвестиційний капітал
 6. Грошовий дохід від валових інвестицій
 7. Грошова рентабельність з врахуванням інфляції валових інвестицій
 8. Грошова рентабельність інвестованого капіталу

Коефіцієнти адекватності та реінвестування грошових коштів

Показники показують, чи достатньо грошових коштів від діяльності для фінансування основної діяльності після того, як здійснюються основні інвестиційні програми. В основі розрахунків часто використовують показник вільного грошового потоку, однак практика показує, що можна використовувати і операційний грошовий потік, і чистий.  Показники використовуються інвесторами для оцінки інвестиційної привабливості підприємства.

 1. Коефіцієнт адекватності грошового потоку
 2. Коефіцієнт реінвестування
 3. Коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку
 4. Коефіцієнт сукупних вільних грошових коштів
 5. Коефіцієнт ціна / грошовий потік
 6. Коефіцієнт операційного грошового потоку на акцію
 7. Дохідність вільного грошового потоку
 8. Показник доданої грошової вартості