Показник доданої грошової вартості показує здатність підприємства генерувати грошовий потік. Це аналог показника  EVA, тільки розраховується за грошовим потоком.

Альтернативні назви показника доданої грошової вартості

  • Cash Value Added
  • CVA

Що показує показник доданої грошової вартості

Показник доданої грошової вартості показує скільки грошей підприємство генерує в процесі діяльності. В цілому показник показує здатність генерувати грошові кошти. За своєю суттю показник доданої грошової вартості схожий на EVA, тільки розраховується за грошовим потоком.

Формула показника доданої грошової вартості

Формулу для розрахунку показника вивела Boston Consulting Group. Вона визначає CVA відношенням чистого грошового потоку без відсотків, скорегованого на суму початкових інвестицій, до середньозваженої вартості капіталу

CVA = Чистий грошовий потік  без фінансових витрат – (Чисті активи на початок року (Сума інвестиційних вкладень) *Середньозважена вартість капіталу)

Нормативне значення показника доданої грошової вартості

Чим вищим є значення показника, тим краще для інвесторів. Позитивне значення свідчить про збільшення вартості компанії, а від’ємне про дефіцит планового грошового потоку, який потрібний для покриття стратегічних інвестицій.

Даний показник входить до кластеру показників адекватності та реінвестування грошових коштів

Вони показують, чи достатньо грошових коштів від діяльності для фінансування основної діяльності після того, як здійснюються основні інвестиційні програми. Окрім даного показника, доцільно аналізувати і інші з даного блоку:

  1. Коефіцієнт адекватності грошового потоку
  2. Коефіцієнт реінвестування
  3. Коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку
  4. Коефіцієнт сукупних вільних грошових коштів
  5. Коефіцієнт ціна / грошовий потік
  6. Коефіцієнт операційного грошового потоку на акцію
  7. Дохідність вільного грошового потоку
  8. Показник доданої грошової вартості