Період погашення короткострокового боргу за грошовим потоком є похідним показником коефіцієнта покриття короткострокової заборгованості компанії і визначає період у днях, за скільки часу підприємство може погасити свої борги за короткостроковими зобов’язаннями.

Альтернативні назви періоду погашення боргу

Що показує період погашення боргу

Показник відображає певний запас часу, який потрібен для виплати поточної заборгованості за рахунок операційного грошового потоку. Чим нижчим  є значення даного показника, тим краще для підприємства.

Розраховується для оцінки платоспроможності підприємства та його фінансової незалежності. Можна розраховувати показник за допомогою чистого грошового потоку, якщо капітал підприємства формується не пайовим чи акціонерним методом.

Формула періоду погашення боргу

Показник оцінюється як величина, обернена від коефіцієнта грошово-потокової ліквідності та визначається за наступною формулою :

YCLD =1 / (Операційний грошовий потік / Поточні зобов’язання ) = 360 / ( Операційний грошовий потік / Поточні зобов’язання ), днів

Нормативне значення періоду погашення боргу

Чим нижче значення даного показника, тим краще для підприємства. Оскільки поточні зобов’язання повинні виплачуватися до року, то відповідно, значення показники повинно становити до 1 року. Якщо показник становить більше року, доведеться залучати сторонні коштів для погашення зобов’язань.

 

Показник відноситься до групи коефіцієнтів грошового покриття боргу та інших показників

Коефіцієнти даної групи вимірюють платоспроможність компанії та її здатність виплачувати свої зобов’язання за відсотками, погашати борги, розширювати власну діяльність та зменшувати свою залежність від банківських кредитів. Для аналізу грошових потоків використовують і інші показники цієї групи: