Період погашення боргу за грошовим потоком є похідним показником коефіцієнта покриття сукупного боргу компанії і визначає період у днях, за скільки часу підприємство може погасити свої борги.

Альтернативні назви періоду погашення боргу

Що показує період погашення боргу

Показник відображає запас часу, який потрібен для виплати всього боргу за рахунок операційного грошового потоку. Розраховується для оцінки платоспроможності підприємства та його фінансової незалежності. Можна розраховувати показник за допомогою чистого грошового потоку, якщо капітал підприємства формується не пайовим чи акціонерним методом.

Формула періоду погашення боргу

YTD = 360 / (Операційний грошовий потік  /Сукупний борг), днів

або

YTD = Сукупний борг / (Операційний грошовий потік – Дивіденди)

Нормативне значення періоду погашення боргу

Чим нижче значення даного показника, тим краще для підприємства. Нормативного показника не існує, оскільки чим більші інвестиційні вкладення у бізнес, тим довше вони окуповуватимуться. Однак слід розуміти, що для середнього бізнесу сума середніх боргів не повинна перевищувати 2-3-х років, оскільки саме такий період виділяється для того, щоб реалізувати інвестиційну програму та почати отримувати економічну вигоду від неї. Показники оцінюються у порівнянні із середніми по аналогічних підприємствах.

Показник відноситься до групи коефіцієнтів грошового покриття боргу та інших показників

Коефіцієнти даної групи вимірюють платоспроможність компанії та її здатність виплачувати свої зобов’язання за відсотками, погашати борги, розширювати власну діяльність та зменшувати свою залежність від банківських кредитів. Для аналізу грошових потоків використовують і інші показники цієї групи: