Показник EBITDA є альтернативним показником грошового потоку за фінансовою звітністю.  Операційний грошовий потік до EBITDA дає можливість визначити грошову частину фінансового результату.

Альтернативні назви показника операційний грошовий потік до EBITDA

Що показує показник операційний грошовий потік до EBITDA

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – прибуток підприємства до вирахування фінансових розрахунків (відсотків за кредит та дивінендів), податку на прибуток та амортизації. Фактично відрбражає результат операційної діяльності без врахування структури капіталу. Цей показник визначається для грубої оцінки грошового потоку, виключаючи безгрошові нарахування амортизації.

Показник показує грошовий вміст операційний прибутків до сплати відсотків за дивідендами, кредитами, а також до сплати податків та до вирахування амортизації та може використовуватися при оцінці якості показників прибутку з врахуванням амортизації. У світовій практиці показник EBITDA широко використовується для визначення грошової частини фінансового результату. Однак даного показника не завжди достатньо.

Формула показника операційний грошовий потік до EBITDA

CFО / EBITDA= Операційний грошовий потік / EBITDA * 100%

Нормативне значення операційний грошовий потік до EBITDA

Не існує нормативного значення даного показника, оскільки в залежності від життєвого циклу підприємства значення показника може бути суттєво вищим, в той час як для сформованого підприємства показник може навіть =1.  Якщо значення показника суттєво менше або одиниці, це свідчить про те, що на підприємстві фінансові результати не відображають реальної картини фінансової незалежності.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошових потоків покриття виручки та прибутку

Дані показники дозволяють визначити рівень відхилень між виручкою або прибутком та грошовими потоками. Ці показники дають можливість отримати інформацію про так звану якість доходу чи прибутку, тобто вони показують, якою мірою доходи та прибутки відповідають реальним грошовим надходженням.  Інші показники даної групи, які слід використовувати в аналізі.

  1. Грошова рентабельність продажу
  2. Грошовий вміст операційного прибутку
  3. Операційний грошовий потік до EBITDA
  4. Коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку
  5. Коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації
  6. Коефіцієнт грошового покриття прибутку
  7. Коефіцієнт Гроші /  Обсяг реалізації