Імітаційне моделювання за методом Монте-Карло. Модель може бути використана для визначення цільового залишку. На основі даних з бюджету грошових коштів робляться прогнози майбутніх грошових потоків. Далі в методику прогнозування вноситься припущення про ймовірнісну природу показників.

Імітаційне моделювання бюджету грошових коштів за методом Монте-Карло здійснюється за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. Аналіз проводиться на основі даних, що характеризують сальдо грошового потоку за підсумками чергового місяця. Результати аналізу – розміри чистих грошових потоків (надлишок або нестача) при різних рівнях ймовірності того, що вони не перевищать отриманих значень.

Моделі грошових потоків, побудовані за методом Монте-Карло, не враховують змін у виплатах, за винятком витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей при зростанні обсягів реалізації. Така передумова розходиться з реальними даними. При зростанні обсягів реалізації має місце збільшення не тільки матеріальних витрат. Тому отримані моделі значно спрощують зміни у вихідних даних для розрахунків і не забезпечують надійність результатів.