Для визначення ставки дисконтування використовується кумулятивний метод, який оцінює вплив факторів ризику на заплановані грошові потоки.  Показник розраховується із використанням без ризикової ставки доходності і основним його принципом є те, що чим вищим є рівень ризику проекту, тим більше коштів інвестор прагне отримати від капіталовкладень

r = rf + rp + I

  • rf – безризикова ставка;
  • rp  – премія за ризик;
  • І – відсоток інфляції.

Премія за ризик визначається із врахуванням розмірів підприємства, структури його капіталу, ринок діяльності, наявність конкуренції,  рівень рентабельності та прогнозованість отримання прибутків. Даний метод є найбільш поширеним в країнах, що мають нестабільне економічне середовище. Зазначимо, що усі винагороди за ризик – є питаннями суб’єктивними, і сам інвестор може самостійно визначати, якою є допустима для нього ставка ризику.