Коефіцієнт ціна / грошовий потік дає можливість зрозуміти інвесторові, наскільки доходними будуть його вкладення. Показник дає можливість зрозуміти, скільки компанія може генерувати грошового потоку.

Альтернативні назви коефіцієнта ціна / грошовий потік

Що показує коефіцієнт ціна / грошовий потік

Коефіцієнт ціна / грошовий потік представляє собою ринкову вартість компанії до її грошового потоку і є показником оцінки інвестиційної привабливості на фондовому ринку. Коефіцієнт розраховується діленням ринкової капіталізації на операційний грошовий потік. Це  те саме, що відношення поточної ціни однієї акції на операційний грошовий потік на акцію.

Формула коефіцієнта ціна / грошовий потік

Найбільш часто коефіцієнт P/CF розраховується за формулою:

P/CF = Ринкова вартість компанії / Операційний грошовий потік

P/CF = Ціна на 1 акцію / Операційний грошовий потік на акцію

Нормативне значення коефіцієнта ціна / грошовий потік

Найкращим значенням є більш низьке співвідношення коефіцієнта ціни до грошового потоку. Високе значення показника показує, що компанія торгує на фондовому ринку по високих цінах, але генерує не достатньо грошового потоку.

Даний показник входить до кластеру показників адекватності та реінвестування грошових коштів

Вони показують, чи достатньо грошових коштів від діяльності для фінансування основної діяльності після того, як здійснюються основні інвестиційні програми. Окрім даного показника, доцільно аналізувати і інші з даного блоку:

  1. Коефіцієнт адекватності грошового потоку
  2. Коефіцієнт реінвестування
  3. Коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку
  4. Коефіцієнт сукупних вільних грошових коштів
  5. Коефіцієнт ціна / грошовий потік
  6. Коефіцієнт операційного грошового потоку на акцію
  7. Дохідність вільного грошового потоку
  8. Показник доданої грошової вартості