Коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку показує здатність підприємства розвиватися та вимірює фінансову силу. Використовується показник інвесторами для оцінки перспективності проекту.

Альтернативні назви коефіцієнта співвідношення вільного і операційного грошового потоків

Що показує коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку

Коефіцієнт співвідношення вільного та операційного грошового потоку дозволяє оцінити фінансову стійкість компанії, а також її конкурентоздатність. Оцінюється інвесторами для того, щоб зрозуміти, чи має підприємство перспективи до збільшення грошових потоків.

Формула коефіцієнту співвідношення вільного і операційного грошового потоку

FCF/OCF = Вільний грошовий потік / Операційний грошовий потік * 100%

Нормативне значення коефіцієнта співвідношення вільного та операційного грошового потоку

Чим вищим є значення показника, тим більшою є фінансова стійність компанії, вищою є її конкурентоздатність та фінансова сила.

Даний показник входить до кластеру показників адекватності та реінвестування грошових коштів

Вони показують, чи достатньо грошових коштів від діяльності для фінансування основної діяльності після того, як здійснюються основні інвестиційні програми. Окрім даного показника, доцільно аналізувати і інші з даного блоку:

  1. Коефіцієнт адекватності грошового потоку
  2. Коефіцієнт реінвестування
  3. Коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку
  4. Коефіцієнт сукупних вільних грошових коштів
  5. Коефіцієнт ціна / грошовий потік
  6. Коефіцієнт операційного грошового потоку на акцію
  7. Дохідність вільного грошового потоку
  8. Показник доданої грошової вартості