Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком дозволяє оцінити ефективність формування власного капіталу підприємства за допомогою згенерованих грошей від операційної діяльності

Альтернативні назви коефіцієнту рентабельності власного капіталу за грошовим потоком

 • Coefficient of Return On Equity,
 • Cash Return on Equity,
 • грошова рентабельність власного капіталу.

Що показує коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком

Показник  рентабельності власного капіталу часто використовується у фінансовому аналізі одночасно з традиційними показниками рентабельності для уточнення розрахунків за бухгалтерською прибутковістю грошовими надходженнями.  При цьому показники можуть досліджуватися як у порівнянні із операційним грошовим потоком, так і з чистим грошовим потоком.

Формула коефіцієнту рентабельності власного капіталу за грошовим потоком

CROE = Операційний грошовий потік / Власний капітал (середнє значення)

Можливі різні варіанти оцінки даних коефіцієнтів, наприклад у порівнянні не з власним капіталом, а тільки акціонерним або статутним, або з врахуванням привілейованих акцій, у такому випадку знаменник коефіцієнт буде відповідним.

Нормативне значення коефіцієнту рентабельності власного капіталу за грошовим потоком

Нормативного значення показника рентабельності власного капіталу за грошовим потоком не має. Показник досліджується у динаміці із попередніми роками або у порівнянні із середньогалузевими. Фінансова політика повинна спрямовуватися на те, щоб значення показника збільшувалося. Це дозволить говорити про покращення ефективності використання власного капіталу.

Показник входить до групи коефіцієнтів рентабельності грошових потоків

Дані показники використовуються для того, щоб проаналізувати можливість підприємства генерувати грошовий потік.  Даний показник доцільно аналізувати разом із іншими показниками цієї групи:

 1. Коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком
 2. Коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком
 3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком
 4. Коефіцієнт рентабельності інвестицій за грошовим потоком
 5. Грошова рентабельність на інвестиційний капітал
 6. Грошовий дохід від валових інвестицій
 7. Грошова рентабельність з врахуванням інфляції валових інвестицій
 8. Грошова рентабельність інвестованого капіталу