Коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком дозволяє оцінити ефективність формування валових активів підприємства за допомогою згенерованих грошей від операційної діяльності

Альтернативні назви коефіцієнту рентабельності валових  активів за грошовим потоком

Що показує коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком

Для дослідження показника беруться до уваги валові активи. Це активи, які оцінюються по вартості покупки основного капіталу. При цьому показник береться середньорічний.

Формула розрахунку валових активів:  вартість основних засобів за первісною ціною + оборотний капітал.

В цілому показник показує ефективність компанії у відповідності до очікувань  власників. Для розрахунку CROGA використовується операційний грошовий потік після сплати податків.

Формула коефіцієнту рентабельності валових активів за грошовим потоком

CROGA = Операційний грошовий потік – Податок на прибуток / Середньорічна вартість валових активів

Нормативне значення коефіцієнту рентабельності валових активів за грошовим потоком

Значення показника CROGA порівнюється із нормою витрат на капітал,  тобто із середньозваженою вартістю капіталу WACC.  Якщо рентабельність валових активів вища ніж середньозважена вартість капіталу, ефективність роботи підприємства є високою, тому акціонери зможуть отримувати прибутки.

Показник входить до групи коефіцієнтів рентабельності грошових потоків

Дані показники використовуються для того, щоб проаналізувати можливість підприємства генерувати грошовий потік.  Даний показник доцільно аналізувати разом із іншими показниками цієї групи:

  1. Коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком
  2. Коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком
  3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком
  4. Коефіцієнт рентабельності інвестицій за грошовим потоком
  5. Грошова рентабельність на інвестиційний капітал
  6. Грошовий дохід від валових інвестицій
  7. Грошова рентабельність з врахуванням інфляції валових інвестицій
  8. Грошова рентабельність інвестованого капіталу