Коефіцієнт рентабельності інвестицій використовується інвесторами для оцінки власної доходності. Показник дозволяє оцінити ефективність від залученого капіталу не за допомогою кредитів.

Альтернативні назви коефіцієнту рентабельності інвестицій за грошовим потоком

 • Cash Flow Return on Investment,
 • доходність інвестицій на основі грошового потоку;
 • грошова доходність інвестицій;
 • відношення скорегованих на інфляцію грошових потоків від операційної діяльності до обсягу інвестицій.

Що показує коефіцієнт рентабельності інвестицій за грошовим потоком

Показник використовується для аналізу ефективності інвестицій і допомагає фондовому ринку встановити ціну на якості. CFROI дозволяє оцінити ефективність роботи і є грошовим варіантом оцінки економічної вигоди від інвестицій. Показник розраховується на основі внутрішньої норми доходності. Він показує операційну доходність підприємства, коли воно може генерувати операційний грошовий потік у тому ж обсязі, що і за минули період без залучення додаткових інвестицій. Для компанії CFROI говорить про наближене значення до реальної внутрішньої норми доходності  IRR.  Метод визначення показника є достатньо складним, оскільки враховує поточну вартість грошей, коректування на інфляцію та амортизацію. По показнику вимірюють ефективність роботи менеджерів, які мають вплив на значення показника. Особливу цінність показник має у тому, що його можна використовувати для зрівнювання із аналогічними показниками інших підприємств.

Формула коефіцієнту рентабельності інвестицій за грошовим потоком

CFROI = Валовий операційний грошовий потік / Залучений капітал

Залучений капітал = Поточні активи – Безвідсотковий капітал

Валовий операційний грошовий потік – це сума операційних грошових потоків протягом певного періоду

Поточні активи  – це залишок оборотних активів за досліджуваний період. При цьому для коректного обчислення показника слід суму активів відкоректувати на втрати від інфляції.

Безвідсотковий капітал – це вартість активів за мінусом зобов’язань за кредитами.

Нормативне значення коефіцієнту рентабельності інвестицій за грошовим потоком

Для оцінки, чи отримало підприємство початкову вартість капіталу, показник порівнюється із середньозваженою вартістю капіталу WACC. Якщо значення CFROI більше чим WACC, відбувається збільшення доходності інвестора. Якщо менше  – інвестор отримує збитки.

Показник входить до групи коефіцієнтів рентабельності грошових потоків

Дані показники використовуються для того, щоб проаналізувати можливість підприємства генерувати грошовий потік.  Даний показник доцільно аналізувати разом із іншими показниками цієї групи:

 1. Коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком
 2. Коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком
 3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком
 4. Коефіцієнт рентабельності інвестицій за грошовим потоком
 5. Грошова рентабельність на інвестиційний капітал
 6. Грошовий дохід від валових інвестицій
 7. Грошова рентабельність з врахуванням інфляції валових інвестицій
 8. Грошова рентабельність інвестованого капіталу