Коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком дозволяє оцінити ефективність формування активів підприємства за допомогою згенерованих грошей від операційної діяльності

Альтернативні назви коефіцієнту рентабельності активів за грошовим потоком

Що показує коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком

Рентабельність активів дозволяє оцінити ефективність балансової вартості активів підприємства.  Показник можна також аналізувати для того, щоб визначити, скільки генерується грошового потоку операційної діяльності на 1 грошову одиницю середньорічної вартості активів.

Показник операційного грошового потоку можна також корегувати на суму сплачених відсотків за кредитами та дивідендами та податку на прибуток.

Формула коефіцієнту рентабельності активів за грошовим потоком

CROA = Операційний грошовий потік / Середнє значення активів

CROA = Операційний грошовий потік + Сплачені відсотки за кредитами та дивіденди + Податок на прибуток / Середнє значення активів

Нормативне значення коефіцієнту рентабельності активів за грошовим потоком

Нормативного значення показника рентабельності активів за грошовим потоком не має. Показник досліджується у динаміці із попередніми роками або у порівнянні із середньогалузевими. Фінансова політика повинна спрямовуватися на те, щоб значення показника збільшувалося. Це дозволить говорити про покращення ефективності використання активів.

Показник входить до групи коефіцієнтів рентабельності грошових потоків

Дані показники використовуються для того, щоб проаналізувати можливість підприємства генерувати грошовий потік.  Даний показник доцільно аналізувати разом із іншими показниками цієї групи:

  1. Коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком
  2. Коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком
  3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком
  4. Коефіцієнт рентабельності інвестицій за грошовим потоком
  5. Грошова рентабельність на інвестиційний капітал
  6. Грошовий дохід від валових інвестицій
  7. Грошова рентабельність з врахуванням інфляції валових інвестицій
  8. Грошова рентабельність інвестованого капіталу