Коефіцієнт реінвестування показує можливість грошового потоку покривати потреби в оновленні основного та оборотного капіталу, що використовується в основній діяльності.

Альтернативні назви коефіцієнта реінвестування

Що показує коефіцієнт реінвестування

Існує думка про те, що вільних грошових коштів на підприємстві повинно бути достатньо для того, щоб дозволити підприємству фінансувати поточну діяльність, тобто забезпечити оновлення основного та оборотного капіталу.

Коефіцієнт реінвестування показує рівень інвестицій у активи для того, щоб забезпечити їх зростання у майбутньому. Показник представляє собою грошові кошти, нараховані та реінвестовані в компанію для оцінки фінансової стійкості.  Цей показник також використовується інвесторами для визначення швидкості реінвестування грошових потоків.

Формула коефіцієнту реінвестування

CFRR = (Операційний грошовий потік – Дивіденди) / (Робочий капітал + Основні засоби та нематеріальні активи)  *100% 

CRR = Збільшення основного та оборотного капіталу / (Операційний грошовий потік – Дивіденди)

Нормативне значення коефіцієнта реінвестування

Нормативного значення показника нема, однак коефіцієнт реінвестування повинен прагнути до збільшення. Чим більше значення показника, тим краще для бізнесу.

Даний показник входить до кластеру показників адекватності та реінвестування грошових коштів

Вони показують, чи достатньо грошових коштів від діяльності для фінансування основної діяльності після того, як здійснюються основні інвестиційні програми. Окрім даного показника, доцільно аналізувати і інші з даного блоку:

  1. Коефіцієнт адекватності грошового потоку
  2. Коефіцієнт реінвестування
  3. Коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку
  4. Коефіцієнт сукупних вільних грошових коштів
  5. Коефіцієнт ціна / грошовий потік
  6. Коефіцієнт операційного грошового потоку на акцію
  7. Дохідність вільного грошового потоку
  8. Показник доданої грошової вартості