Коефіцієнт покриття сукупного боргу компанії показує так звану загальну ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки.

Альтернативні назви коефіцієнту покриття сукупного боргу компанії

  • Cash/Debt Coverage,
  • DCR – Debt Coverage Ratio,
  • DC – Debt Coverage,
  • CF/TDR – Cash Flow to Total Debt Ratio

Що показує коефіцієнт покриття сукупного боргу компанії

Показник показує можливість компанії генерувати достатньо доходу для покриття боргів. Чим більше значення коефіцієнту, тим простіше компанії розрахуватися за боргами. На відміну від показника загальної ліквідності, що оцінює здатність покривати борги за допомогою оборотних активів, даний показник дозволяє визначити покриття боргів за рахунок живих грошей.

Формула коефіцієнту покриття сукупного боргу компанії

DCR = Вхідні грошові потоки операційної діяльності / Сума всіх боргів

CDC = Операційний грошовий потік / Сума всіх боргів

CDC = Вільний грошовий потік / Сума всіх боргів

CDC = Чистий грошовий потік / Сума всіх боргів

Нормативне значення коефіцієнту покриття сукупного боргу компанії

Класичним варіантом розрахунку є обчислення показника на основі вільного грошового потоку. Значення коефіцієнту повинно бути більшим 0,5 та меншим 1. Якщо значення показники нижче 0,5, це свідчить про те, що на підприємстві назбиралась велика сума боргів або підприємство генерує занадто мало коштів. Для більш повного аналізу показник повинен досліджуватися у динаміці.

Якщо підприємство є одноосібним і кінцевим показником ефективності фінансів є не вільний грошовий потік, а чистий, то саме чистий грошовий потік можна брати за основу для розрахунків. Якщо підприємство практикує активні доходи від інших видів діяльності,  то досліджувати показник слід у порівнянні із операційним грошовим потоком.

Показник відноситься до групи коефіцієнтів грошового покриття боргу та інших показників

Коефіцієнти даної групи вимірюють платоспроможність компанії та її здатність виплачувати свої зобов’язання за відсотками, погашати борги, розширювати власну діяльність та зменшувати свою залежність від банківських кредитів. Для аналізу грошових потоків використовують і інші показники цієї групи: