Коефіцієнт покриття капітальних витрат та виплат дивідендів використовується для оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Він показує, чи є підприємство платоспроможним перед інвестором і чи має воно довгострокові перспективи.

Альтернативні назви коефіцієнту покриття капіталовкладень та дивідендів

Що показує коефіцієнт покриття капіталовкладень та дивідендів

Показник відображає здатність компанії покривати власні витрати по капіталовкладеннях та виплаті дивідендів за рахунок операційної діяльності. Зі сторони інвестора важливо не тільки отримувати гроші в даний момент часу, але і розуміти, що підприємство розвивається і у майбутньому воно буде приносити більше грошей.

Формула коефіцієнту покриття капіталовкладень та дивідендів

CAPEX & DCR = Операційний грошовий потік / (Капітальні витрати  + Виплачені дивіденди)

Капітальні витрати або CAPEX- витрати підприємства но оновлення основного капіталу. Відображається як у звіті про рух грошових коштів (інвестиційні витрати), так і по динаміці вартості основного капіталу, яку можна отримати з балансу.

Нормативне значення коефіцієнту покриття капіталовкладень та дивідендів

Нормативним значенням показників даних груп повинно бути більшим одиниці. Однак, навіть якщо значення показника є меншим одиниці, це допускається, якщо підприємство здійснює активну інвестиційну програму: замінює обладнання чи здійснює вкладення у новий напрям розвитку. Показник не можна досліджувати без динаміки капітальних витрат, оскільки саме вона дасть розуміння значення коефіцієнту покриття капіталовкладень та виплат дивідендів. Значення показника порівнюється із значеннями аналогічних підприємств або середньогалузевими показниками.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошового покриття капітальних затрат та дивідендів

Коефіцієнти грошового покриття капітальних витрат оцінюють можливість підприємства фінансувати власні капіталовкладення у розвиток, удосконалення виробництва та ін. Інші показники цієї групи, які потрібно аналізувати: