Коефіцієнт короткотермінового покриття компанії показує ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки.

Альтернативні назви коефіцієнту короткострокового покриття

  • Коефіцієнт покриття короткострокового боргу
  • Коефіцієнт покриття короткострокової заборгованості
  • Short-Term Debt Coverage Ratio
  • STDCR

Що показує коефіцієнт короткострокового покриття

Показник визначається співвідношенням операційного грошового потоку до суми короткострокових кредитів та позик компанії. Тобто він показує, наскільки добре грошовий потік від операційної діяльності покриває короткострокові борги.  Класичним є розрахунок показника на основі вільного грошового потоку, однак в залежності від ситуації, можна використовувати операційний грошовий потік, чистий грошовий потік або вільний грошовий потік.

Формула коефіцієнту короткострокового покриття

STDCR = Операційний грошовий потік / Короткострокові зобов’язання

STDCR = Чистий грошовий потік / Короткострокові зобов’язання

STDCR = Вільний грошовий потік / Короткострокові зобов’язання

Нормативне значення коефіцієнту короткострокового покриття

Нормативне значення показника повинно бути меншим 0,5. Значення менше 0,5, це означає, що підприємству потрібно залучати фінансування зі сторони для того щоб погасити короткострокову заборгованість. Ситуація наближується до кризової і є небажаною для підприємства.

Показник відноситься до групи коефіцієнтів грошового покриття боргу та інших показників

Коефіцієнти даної групи вимірюють платоспроможність компанії та її здатність виплачувати свої зобов’язання за відсотками, погашати борги, розширювати власну діяльність та зменшувати свою залежність від банківських кредитів. Для аналізу грошових потоків використовують і інші показники цієї групи: