Коефіцієнт інвестиційного притоку використовується у аналізі інвестиційної привабливості підприємства. Він показує наскільки активною є інвестиційна діяльність підприємства та чи має підприємство пасивні доходи.

Альтернативні назви коефіцієнту інвестиційного притоку

Що показує коефіцієнт інвестиційного притоку

Активні інвестиційні програми свідчать про можливість генерування достатньої кількості грошей не тільки для забезпечення операційної діяльності, але і для того, щоб отримувати додаткові надходження від вкладень. Такі доходи на підприємстві є пасивними, а тому є більш вигідними, якщо розглядати їх зі сторони інвестора.Інвестиційні надходження грошових коштів – це кошти від реалізації необоротних активів та фінансових інвестицій. Якщо такі заходи відбуваються, то підприємство зменшує власні активи. Разом з тим фінансовими грошовими надходженням є надходження від власників та кредиторів. Таким чином показник показує наскільки активною є інвестиційна діяльність підприємства.

Формула коефіцієнту інвестиційного притоку

IIR =  Вхідний інвестиційний грошовий потік / (Вхідні інвестиційні та фінансові грошові потоки)

Нормативне значення коефіцієнту інвестиційного притоку

В залежності від потреб підприємства показник може бути як більшим одиниці, так і меншим. Меншим він буде тоді, коли підприємство має менш активну інвестиційну діяльність у сторонній бізнес та не продає власні активи.  Більшим показник буде тоді, коли підприємство активно інвестує та отримує доходи від даної діяльності.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошового покриття капітальних затрат та дивідендів

Коефіцієнти грошового покриття капітальних витрат оцінюють можливість підприємства фінансувати власні капіталовкладення у розвиток, удосконалення виробництва та ін. Інші показники цієї групи, які потрібно аналізувати: