Коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку показує грошовий вміст фінансового результату. На практиці буває так, що підприємство отримує прибутку, але не має грошей – цей показник покаже причину цієї ситуації.

Альтернативні назви коефіцієнту грошового вмісту чистого прибутку

Що показує коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку

Показник відображає співвідношення операційного грошового потоку до чистого прибутку. Він дозволяє оцінити, на скільки якісним є чистий прибуток, тобто вміст у ньому реальних грошей. Найбільш коректно при визначенні даного показника буде використовувати  операційний грошовий потік, скорегований на обсяг амортизації. Однак багато дослідників не корегують чистий операційний грошовий потік на амортизацію.

Формула коефіцієнту грошового вмісту чистого прибутку

CFО / NI= (Операційний грошовий потік – Амортизація) / Чистий прибуток

CFО / NI= Операційний грошовий потік / Чистий прибуток

Нормативне значення коефіцієнта грошового вмісту чистого прибутку

Якщо показник грошового вмісту чистого прибутку піднімається вище одиниці, то це свідчить про здатність підприємства фінансувати свою діяльність за рахунок операційної діяльності. Більш високий показник свідчить про те, що прибуток підприємства має більш високу якість.

Аналогами наведених вище показників є показник покриття обсягу реалізації продукції та прибутку.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошових потоків покриття виручки та прибутку

Дані показники дозволяють визначити рівень відхилень між виручкою або прибутком та грошовими потоками. Ці показники дають можливість отримати інформацію про так звану якість доходу чи прибутку, тобто вони показують, якою мірою доходи та прибутки відповідають реальним грошовим надходженням.  Інші показники даної групи, які слід використовувати в аналізі.

  1. Грошова рентабельність продажу
  2. Грошовий вміст операційного прибутку
  3. Операційний грошовий потік до EBITDA
  4. Коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку
  5. Коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації
  6. Коефіцієнт грошового покриття прибутку
  7. Коефіцієнт Гроші /  Обсяг реалізації