Коефіцієнт покриття зобов’язань по обслуговуванню боргу показує ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки.

Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття зобов’язань по обслуговуванню боргу

  • Коефіцієнт захищеності боргу,
  • Показник забезпеченості відсотків,
  • Капітальна сума боргу.
  • Cash/Debt Service Coverage,
  • в загальному випадку DSCR – Debt Service Coverage Ratio

Що показує коефіцієнт грошового покриття зобов’язань по обслуговуванню боргу

Даний коефіцієнт є важливим показником фінансового стану компанії, оскільки він оцінює здатність підприємства виплачувати відсотки та основну суму заборгованості.  Коефіцієнт дозволяє отримати більш повну  фінансову оцінку, чим відсоткове покриття. Більш високе значення показника свідчить про те, що в майбутньому підприємству буде простіше отримати кредит.

Формула коефіцієнту грошового покриття зобов’язань по обслуговуванню боргу

CDSC = Операційний грошовий потік / Платежі за відсотками та основними боргами

CDSC = (Операційний грошовий потік + Платежі за відсотками + Платежі за податком на прибуток ) / Сумарна кількість платежів за відсотками та податком на прибуток

CDSC = Вільний грошовий потік / Платежі по відсотках  та основними боргами

Нормативне значення коефіцієнту грошового покриття зобов’язань по обслуговуванню боргу

Якщо значення показника є нижчим одиниці, то це свідчить про те, що компанія має більше витрат за боргами, чим рівень доходів. Таким чином, будь-яке відношення, що є меншим чим 1 вказує на від’ємний грошовий потік та фінансові проблеми. Кредитори не одобряють від’ємного грошового потоку, хоча деякі у виняткових випадках можуть погодитися прокредитувати підприємство. В цілому ж нормативне значення показника повинно складати вище 2 і мати зростаючи тенденцію. Занадто високе значення показника свідчить про те, що фінанси використовуються неоптимально.

Показник відноситься до групи коефіцієнтів грошового покриття боргу та інших показників

Коефіцієнти даної групи вимірюють платоспроможність компанії та її здатність виплачувати свої зобов’язання за відсотками, погашати борги, розширювати власну діяльність та зменшувати свою залежність від банківських кредитів. Для аналізу грошових потоків використовують і інші показники цієї групи: