Коефіцієнт покриття відсотків за кредитами показує ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки.

Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття відсотків

  • CICR
  • CIC – Cash Interest Coverage Ratio,
  • ICR- коефіцієнт покриття відсотків –Interest Coverage Ratio,
  • TIE Times-interest-earned ratio

Що показує коефіцієнт грошового покриття відсотків

Показник показує, у скільки разів доходи підприємства перевищують відсотки за кредитами, тобто показує суму грошових коштів, яка доступна для оплати за відсотками. Варто прийняти до уваги, що коефіцієнт грошового покриття відсотків за кредит дозволяє отримати більш точні дані, чим традиційний коефіцієнт покриття відсотків від прибутку.

Формула коефіцієнту грошового покриття відсотків

CICR = (Операційний грошовий потік + Відсотки за кредитами + Податок на прибуток)/ Відсотки за кредитами

CICR = (Чистий грошовий потік + Відсотки за кредитами + Податок на прибуток) / Відсотки за кредитами

CICR = Чистий грошовий потік / Відсотки за кредитами

Під відсотками за кредит маються на увазі сумарні відсотки по короткострокових та довгострокових зобов’язаннях. Чисельник формули визначається в залежності від того, яку звітність складає підприємство. Якщо до основної діяльності не включаються податки, то їх потрібно додати до операційного грошового потоку.

Нормативне значення коефіцієнту грошового покриття відсотків

Чим нижчим є значення коефіцієнту покриття відсотків, тим більше підприємство знаходиться в борговій ямі і більше залежить від відсоткової ставки банку. Якщо показник менший одиниці, то  доходів підприємства недостатньо для того, щоб погашати заборгованість.

Показник відноситься до групи коефіцієнтів грошового покриття боргу та інших показників

Коефіцієнти даної групи вимірюють платоспроможність компанії та її здатність виплачувати свої зобов’язання за відсотками, погашати борги, розширювати власну діяльність та зменшувати свою залежність від банківських кредитів. Для аналізу грошових потоків використовують і інші показники цієї групи: