Коефіцієнт грошового покриття прибутку показує співвідношення операційного грошового потоку, скорегованого на фінансові розрахунки до аналогічних фінансових результатів.

Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття прибутку

Що показує коефіцієнт грошового покриття прибутку

Коли підприємство фінансується за рахунок кредиту або інвестиційних коштів, дуже важливо, щоб воно генерувало достатньо грошей не тільки для забезпечення поточної діяльності, але і для погашення заборгованості перед кредиторами.  Саме тому важливо аналізувати не тільки операційний дохід, але і розглядати його із фінансовими витратами: це сплачені податки та відсотки.  Це є вихідний грошовий потік фінансової діяльності. Аналогічні є показники фінансового результату. Порівнянні цих показників дасть змогу визначити не просто можливість підприємства сплачувати відсотки і податки у перспективі, але визначати поточну платоспроможність.

Формула коефіцієнту грошового покриття прибутку

QIR = (Операційний грошовий потік + Відсотки сплачені  + Податки сплачені ) / (Чистий прибуток +Проценти до виплати + Податок на прибуток +Амортизація)

Нормативне значення коефіцієнту грошового покриття прибутку

Даний показник використовується, якщо звіт про рух грошових коштів проводиться непрямим методом. З прямої форми даних показників не отримати. Норма для коефіцієнта є значення наближене чи прирівняне до одиниці, а значні відхилення потребують детального аналізу.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошових потоків покриття виручки та прибутку

Дані показники дозволяють визначити рівень відхилень між виручкою або прибутком та грошовими потоками. Ці показники дають можливість отримати інформацію про так звану якість доходу чи прибутку, тобто вони показують, якою мірою доходи та прибутки відповідають реальним грошовим надходженням.  Інші показники даної групи, які слід використовувати в аналізі.

  1. Грошова рентабельність продажу
  2. Грошовий вміст операційного прибутку
  3. Операційний грошовий потік до EBITDA
  4. Коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку
  5. Коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації
  6. Коефіцієнт грошового покриття прибутку
  7. Коефіцієнт Гроші /  Обсяг реалізації