Коефіцієнт покриття поточної частини довгострокових зобов’язань компанії показує ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки.

Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття поточної частини довгострокових зобов’язань

Що показує коефіцієнт грошового покриття поточної частини довгострокових зобов’язань

Показник показує боргове навантаження на операційний грошовий потік, тобто здатність підприємства погашати короткострокові зобов’язання за довгостроковими кредитами. Коефіцієнт використовується при прийнятті рішень про привабливість довгострокових залучених коштів. Його рекомендують використовувати при плануванні та розробці фінансової політики компанії.

Формула коефіцієнту грошового покриття поточної частини довгострокових зобов’язань

CMCR = (Операційний грошовий потік – Дивіденди ) / Поточна довгострокова заборгованість

CMCR = (Чистий грошовий потік – Дивіденди ) / Поточна довгострокова заборгованість

Нормативне значення коефіцієнту грошового покриття поточної частини довгострокових зобов’язань

У всіх коефіцієнтах покриття аналіз результатів проводиться за наступним правилом: чим більшими є значення даних показників, тим стабільніше є фінансове положення підприємства. Однак саме здатність підприємства вчасно погашати довгострокові кредити дозволяє кредиторам зробити висновок про те, чи можна у майбутньому фінансувати інвестиційний розвиток, і наскільки надійним партнером для банку буде дане підприємство.

Показник відноситься до групи коефіцієнтів грошового покриття боргу та інших показників

Коефіцієнти даної групи вимірюють платоспроможність компанії та її здатність виплачувати свої зобов’язання за відсотками, погашати борги, розширювати власну діяльність та зменшувати свою залежність від банківських кредитів. Для аналізу грошових потоків використовують і інші показники цієї групи: