Коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації показує якісну частину фінансового результату – чистого обсягу реалізації продукції (або чистого доходу).

Альтернативні назви коефіцієнта грошового покриття обсягу реалізації

Що показує коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації

Показник відображає співвідношення надходжень від реалізації (за звітом про рух грошових коштів) та чистого доходу від реалізації (за звітом про прибутки). Він дозволяє оцінити, на скільки якісним є дохід, тобто яку частину грошей він містить.  Найбільш коректно при порівнянні цих показників зіставляти грошові потоки із фінансовим результатом, що скорегований на дебіторську заборгованість. Вона показує суми авансових платежів та недоплат, які не фіксуються у звіті про прибутки.

Формула коефіцієнту грошового покриття обсягу реалізації

Показник визначається при аналізі звіту про рух грошових коштів  та звіту про фінансові результати за наступною формулою:

QSR = Обсяг надходжень від реалізації продукції / Чистий обсяг реалізації продукції

Для того, щоб грубо знайти обсяг надходжень від реалізації продукції, слід:

Чистий обсяг реалізації продукції – Сумарна дебіторська заборгованість + Списання дебіторської заборгованості + Зміни дебіторської заборгованості та передплат

Нормативне значення коефіцієнту грошового покриття обсягу реалізації

Звичайно, що ідеальною для підприємства буде ситуація, коли зарахування коштів на розрахунковий рахунок відбувається в момент появи доходів. Однак практика показує, що ситуації бувають різними, і підприємство може отримувати дохід і сплачувати з нього податок, однак реальних грошей ще не поступило. Чим вищим є співвідношення вхідного грошового потоку до доходу, тим краще для підприємства, тим більшу платіжну здатність воно має.

Разом з тим, якщо показник суттєво нижчий одиниці, потрібно переглянути політику розрахунків із дебіторами та кредиторами.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошових потоків покриття виручки та прибутку

Дані показники дозволяють визначити рівень відхилень між виручкою або прибутком та грошовими потоками. Ці показники дають можливість отримати інформацію про так звану якість доходу чи прибутку, тобто вони показують, якою мірою доходи та прибутки відповідають реальним грошовим надходженням.  Інші показники даної групи, які слід використовувати в аналізі.

  1. Грошова рентабельність продажу
  2. Грошовий вміст операційного прибутку
  3. Операційний грошовий потік до EBITDA
  4. Коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку
  5. Коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації
  6. Коефіцієнт грошового покриття прибутку
  7. Коефіцієнт Гроші /  Обсяг реалізації