Коефіцієнт грошового покриття капітальних витрат є одним із основним для оцінки перспективності бізнесу. Використовується для аналізу інвестиційної привабливості.

Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття капітальних витрат

Що показує коефіцієнт грошового покриття капітальних витрат

Показник відображає можливість підприємства фінансувати власні капітальні витрати за рахунок операційної діяльності та також виплачувати борги за дивідендами (якщо такі є).  Під капітальними витратами розуміють інвестиційні вихідні грошові потоки, що здійснюються на оновлення основного капіталу.  Показник береться до уваги інвесторами, що розглядають підприємство як довгострокову інвестицію.

Формула коефіцієнту грошового покриття капітальних витрат

CER = Операційний грошовий потік / Капітальні витрати

Якщо на підприємстві передбачаються виплати учасникам капіталу, то ці виплати потрібно здійснювати першочергово, а тому сума операційного грошового потоку корегується на дивіденди, а тоді порівнюється із обсягом капітальних витрат.

CER = (Операційний грошовий потік – Дивіденди)/ Капітальні витрати

Нормативне значення коефіцієнту грошового покриття капітальних витрат

Якщо значення показника складає більше одиниці, то це свідчить про те, що підприємство має достатньо коштів для фінансування власного розвитку. Якщо ж значення нижче одиниці, то компанії потрібні додаткові кошти, отримані із зовнішніх джерел фінансування, якщо у подальшому передбачається активна інвестиційна політика.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошового покриття капітальних затрат та дивідендів

Коефіцієнти грошового покриття капітальних витрат оцінюють можливість підприємства фінансувати власні капіталовкладення у розвиток, удосконалення виробництва та ін. Інші показники цієї групи, які потрібно аналізувати: