Коефіцієнт грошового покриття дивідендів використовується інвесторами для оцінки платоспроможності підприємства перед вкладниками. Чим вище значення показника, тим краща платоспроможність підприємства.

Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття дивідендів

  • CDCR
  • Cash Dividend Coverage Ratio,
  • DPR – Dividend Payout Ratio,
  • DCR -Dividend Coverage Ratio

Що показує коефіцієнт грошового покриття дивідендів

Показник відображає здатність компанії виплачувати дивіденди за рахунок операційної діяльності.  В даній формулі можуть використовуватися і короткострокові зобов’язання для того, щоб визначити здатність підприємства виплачувати відсотки інвесторам після погашення необхідної заборгованості.

Формула коефіцієнту грошового покриття дивідендів

CDCR = Операційний грошовий потік / Сплачені дивіденди

CDCR= (Операційний грошовий потік – Довгострокові зобов’язання )/ Сплачені дивіденди

Нормативне значення коефіцієнту грошового покриття дивідендів

Рекомендоване значення розрахункових показників коефіцієнтів покриття дивідендів повинно бути вищим одиниці, в іншому випадку підприємству доведеться залучати грошові кошти від інших видів діяльності, що свідчить про неефективність фінансів підприємства. Однак для більшості підприємств значення показника буде становити більшим одиниці, а тому для того, щоб досліджувати ефективність діяльності в очах інвестора, слід показник аналізувати у динаміці до середніх показників.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошового покриття капітальних затрат та дивідендів

Коефіцієнти грошового покриття капітальних витрат оцінюють можливість підприємства фінансувати власні капіталовкладення у розвиток, удосконалення виробництва та ін. Інші показники цієї групи, які потрібно аналізувати: