Коефіцієнт грошового покриття дивідендів використовується інвесторами для оцінки платоспроможності підприємства перед вкладниками. Чим вище значення показника, тим краща платоспроможність підприємства.

Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття дивідендів

Що показує коефіцієнт грошового покриття дивідендів

Показник відображає здатність компанії виплачувати дивіденди за рахунок операційної діяльності.  В даній формулі можуть використовуватися і короткострокові зобов’язання для того, щоб визначити здатність підприємства виплачувати відсотки інвесторам після погашення необхідної заборгованості.

Формула коефіцієнту грошового покриття дивідендів

CDCR = Операційний грошовий потік / Сплачені дивіденди

CDCR= (Операційний грошовий потік – Довгострокові зобов’язання )/ Сплачені дивіденди

Нормативне значення коефіцієнту грошового покриття дивідендів

Рекомендоване значення розрахункових показників коефіцієнтів покриття дивідендів повинно бути вищим одиниці, в іншому випадку підприємству доведеться залучати грошові кошти від інших видів діяльності, що свідчить про неефективність фінансів підприємства. Однак для більшості підприємств значення показника буде становити більшим одиниці, а тому для того, щоб досліджувати ефективність діяльності в очах інвестора, слід показник аналізувати у динаміці до середніх показників.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошового покриття капітальних затрат та дивідендів

Коефіцієнти грошового покриття капітальних витрат оцінюють можливість підприємства фінансувати власні капіталовкладення у розвиток, удосконалення виробництва та ін. Інші показники цієї групи, які потрібно аналізувати: