Коефіцієнт покриття довгострокових зобов’язань компанії показує ліквідність підприємства за грошовим потоком. При цьому для оцінки може використовуватися не тільки операційний грошовий потік, але і вільний та вхідні грошові потоки.

Альтернативні назви коефіцієнту грошового покриття довгострокових зобов’язань

Що показує коефіцієнт грошового покриття довгострокових зобов’язань

Показник визначається співвідношенням операційного грошового потоку до суми довгострокових кредитів та позик компанії. Тобто він показує, наскільки добре грошовий потік від операційної діяльності покриває довгострокові борги.  Класичним є розрахунок показника на основі вільного грошового потоку, однак в залежності від ситуації, можна використовувати операційний грошовий потік, чистий грошовий потік або вільний грошовий потік. Значення показника важливе для кредиторів, та оцінки прямих інвестицій, оскільки довгострокові борги представляють собою кредити на розвиток підприємства та оновлення основного капіталу.

Формула коефіцієнту грошового покриття довгострокових зобов’язань

Показник розраховується співвідношенням операційного грошового потоку до довгострокових зобов’язань підприємства. Розрахунок показника відбувається наступним чином:

CFLTL = Операційний грошовий потік / Довгострокові зобов’язання

Нормативне значення коефіцієнту грошового покриття довгострокових зобов’язань

Підприємство може не мати довгострокових зобов’язань взагалі, а тому говорити про нормативність показника складно. Зрозуміло, що коштів повинно бути достатньо для того, щоб розраховуватися за отриманими позиками та зобов’язаннями. Чим вище значення показника, тим краще для підприємства. Оцінюється у динаміці або у порівнянні із середньогалузевими показниками.

Показник відноситься до групи коефіцієнтів грошового покриття боргу та інших показників

Коефіцієнти даної групи вимірюють платоспроможність компанії та її здатність виплачувати свої зобов’язання за відсотками, погашати борги, розширювати власну діяльність та зменшувати свою залежність від банківських кредитів. Для аналізу грошових потоків використовують і інші показники цієї групи: