Коефіцієнт грошово-потокової ліквідності є аналогом показника абсолютної ліквідності, однак для розрахунки використовуються живі гроші, а не короткострокові оборотні активи. Для оцінки використовується операційний грошовий потік або чистий грошовий потік.

Альтернативні назви коефіцієнту грошово-потокової ліквідності

  • Cash Flow Liquidity,
  • Cash Flow to Current Liabilities

Що показує коефіцієнт грошово-потокової ліквідності

Показник показує співвідношення операційного грошового потоку до поточних зобов’язань. Дане співвідношення оцінює ліквідність компанії в короткостроковому періоді і є мірою кількості разів, скільки компанія може погасити поточні борги за рахунок операційного доходу.

Формула коефіцієнту грошово-потокової ліквідності

CFL = Операційний грошовий потік / Поточні зобов’язання

Нормативне значення коефіцієнту грошово-потокової ліквідності

Більше число свідчить про те, що компанія може покривати свої поточні борги більше разів, що є хорошою тенденцією. Показник може мати позитивну динаміку, що свідчить про покращення рівня платоспроможності підприємства. Оцінюється разом із іншими показниками ліквідності за грошовим потоком. Низьке значення показника свідчить про  те, що підприємство не може генерувати достатньо коштів для покриття поточних зобов’язань, що може призвести до виникнення кризового стану.

 

Показник відноситься до групи коефіцієнтів грошового покриття боргу та інших показників

Коефіцієнти даної групи вимірюють платоспроможність компанії та її здатність виплачувати свої зобов’язання за відсотками, погашати борги, розширювати власну діяльність та зменшувати свою залежність від банківських кредитів. Для аналізу грошових потоків використовують і інші показники цієї групи: