Коефіцієнт визначає достатність грошових коштів на підприємстві. Важливими в аналізі грошових потоків є не тільки самі потоки, але і залишок коштів.

 Альтернативні назви коефіцієнту “Гроші / обсяг реалізації”

Що показує коефіцієнт “Гроші / обсяг реалізації”

Показник показує достатність чи надлишковість грошових коштів компанії, що визначається впливом на даний показник обсягів реалізації. При порівнянні грошей до уваги беруться також гроші на рахунках, які знаходяться у банку під відсотками, але які можна зняти з рахунок протягом кількох днів. Деякі економісти виділяють до цього розряду всі легкореалізовані цінні папери, які можна перетворити на гроші протягом місяця.

Формула коефіцієнту “Гроші / обсяг реалізації”

В цілому показник визначається наступним чином:

(CCЕ&CFinI) / R = (Залишок грошових коштів + Легкореалізовані цінні папери) / Обсяг реалізації

Нормативне значення коефіцієнту “Гроші / обсяг реалізації”

Показник слід досліджувати у порівнянні із середньогалузевим та з практикою кращих компаній. В цілому рідко коли підприємство зберігає на розрахунковому рахунку запаси коштів, які перевищують річні обсяги реалізації. Грошових коштів повинно бути достатньо тільки для того, щоб погашати термінову заборгованість, а решту коштів повинні активно працювати. Саме тому критичним для підприємства буде не низький показник, а високий.

 

Показник входить до групи коефіцієнтів грошових потоків покриття виручки та прибутку

Дані показники дозволяють визначити рівень відхилень між виручкою або прибутком та грошовими потоками. Ці показники дають можливість отримати інформацію про так звану якість доходу чи прибутку, тобто вони показують, якою мірою доходи та прибутки відповідають реальним грошовим надходженням.  Інші показники даної групи, які слід використовувати в аналізі.

  1. Грошова рентабельність продажу
  2. Грошовий вміст операційного прибутку
  3. Операційний грошовий потік до EBITDA
  4. Коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку
  5. Коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації
  6. Коефіцієнт грошового покриття прибутку
  7. Коефіцієнт Гроші /  Обсяг реалізації