Коефіцієнт фінансового притоку використовується у аналізі інвестиційної привабливості підприємства. Він показує, куди спрямовуються інвестиції та перспективи бізнесу  у майбутньому.

Альтернативні назви коефіцієнту фінансового притоку

Що показує коефіцієнт фінансового притоку

Вхідними грошовими потоками фінансової діяльності є це кошти власників та позичкові кошти, які зараховуються на розрахунковий рахунок для розвитку діяльності підприємства. Разом з цим фінансові грошові надходження  – це надходження необоротних активів або фінансових інвестицій, що купуються на кошти власників та кредиторів. Таким чином показник показує ефективність використання коштів власників. Якщо вони ідуть на формування необоротних активів – це свідчить про довгострокові інвестиції, що працюватимуть на перспективу.

Формула коефіцієнту фінансового притоку

FIR = Вхідні грошові потоки фінансової діяльності / (Вхідні інвестиційні та фінансові грошові потоки)

Нормативне значення коефіцієнту фінансового притоку

Показник може мати значення більше чи менше одиниці. Значення більше одиниці буде з’являтися тоді, коли підприємство не має доходу від інвестиційної діяльності. Тобто кошти, що надходять від власників будуть використовуватися на оновлення активів і їх подальше використання в процесі діяльності. Якщо ж активи продаватимуться, то показник може мати значення менше одиниці.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошового покриття капітальних затрат та дивідендів

Коефіцієнти грошового покриття капітальних витрат оцінюють можливість підприємства фінансувати власні капіталовкладення у розвиток, удосконалення виробництва та ін. Інші показники цієї групи, які потрібно аналізувати: