Коефіцієнт адекватності грошового потоку показує можливість підприємства за рахунок вільного грошового потоку погашати поточні та майбутні заборгованості. Використовується для кредитного рейтингу корпорацій.

Альтернативні назви коефіцієнта адекватності грошового потоку

Що показує коефіцієнт адекватності грошового потоку

Коефіцієнт адекватності грошового потоку CFAR визначається співвідношенням чистого вільного грошового потоку і середньорічної величини боргових зобов’язань на майбутні періоди. Ця середньорічна величина боргових платежів дозволяє згладити нерівномірності виплат сум основного боргу. Коефіцієнт використовується рейтинговими агенціями для оцінки кредитного рейтингу корпорацій.

Формула коефіцієнта адекватності грошового капіталу

CFAR = Чистий вільний грошовий потік / Середньорічні виплати на наступні декілька років

У чистий вільний грошовий потік (або залишковий грошовий потік) закладаються витрати на оновлення основного капіталу, виплати за сплатами відсотків та дивідендів.

Нормативне значення коефіцієнта адекватності грошового капіталу

Нормативне значення коефіцієнту визначається індивідуально для кожної компанії. Чим вищим є значення показника, тим легше компанія буде управляти власним фінансовим навантаженням.   Якщо значення коефіцієнта більше одиниці, підприємство може повністю фінансувати власні потреби. Якщо коефіцієнт менший одиниці, цілком ймовірно, що внутрішніх джерел для фінансування необхідних витрат не вистачить.

Даний показник входить до кластеру показників адекватності та реінвестування грошових коштів

Вони показують, чи достатньо грошових коштів від діяльності для фінансування основної діяльності після того, як здійснюються основні інвестиційні програми. Окрім даного показника, доцільно аналізувати і інші з даного блоку:

  1. Коефіцієнт адекватності грошового потоку
  2. Коефіцієнт реінвестування
  3. Коефіцієнт співвідношення вільного і операційного грошового потоку
  4. Коефіцієнт сукупних вільних грошових коштів
  5. Коефіцієнт ціна / грошовий потік
  6. Коефіцієнт операційного грошового потоку на акцію
  7. Дохідність вільного грошового потоку
  8. Показник доданої грошової вартості