Грошовий вміст операційного прибутку показує, скільки реальних грошей містить операційний прибуток, розрахований бухгалтерським методом. Показник використовується для оцінки якості прибутку.

Альтернативні назви показника грошового вмісту операційного прибутку

Що показує показник показник грошового вмісту операційного прибутку

Операційний прибуток показує результат операційної діяльності. Він визначається у вигляді прибутку у податковому періоді. В той час операційний грошовий потік показує чисті надходження грошових коштів, що за фактом відбулися за досліджуваний період.

Амортизаційні витрати мають вплив на операційний прибуток, але не мають впливу на операційні грошові потоки. За рахунок витрат на амортизацію підприємство може мати високий показник операційного грошового потоку, однак у той самий час низький показник операційного прибутку.

Формула грошового вмісту операційного прибутку

Показник розраховується як співвідношення операційного грошового потоку до операційного прибутку у відсотках.

Коефіцієнт визначається як:

CFО/OP= Операційний грошовий потік / (Операційний прибуток + Амортизація) * 100%

Оскільки амортизація собою представляє безготівкові витрати, то при розрахунку показника її варто знову віднести до операційного прибутку.

Нормативне значення грошового вмісту операційного прибутку

Як правило, операційний грошовий потік є вищим, чим значення прибутку із врахуванням амортизації. До грошового потоку включаються авансові платежі, які не включаються до доходів операційної діяльності. Якщо підприємство практикує передоплати, що показник може мати високе позитивне значення.

Якщо показник має значення менше одиниці, то це свідчить про те, що якість операційного прибутку є заниженою і підприємству потрібно працювати над тим, щоб його бухгалтерський фінансовий результат не суттєво відрізнявся від реального.

Показник входить до групи коефіцієнтів грошових потоків покриття виручки та прибутку

Дані показники дозволяють визначити рівень відхилень між виручкою або прибутком та грошовими потоками. Ці показники дають можливість отримати інформацію про так звану якість доходу чи прибутку, тобто вони показують, якою мірою доходи та прибутки відповідають реальним грошовим надходженням.  Інші показники даної групи, які слід використовувати в аналізі.

  1. Грошова рентабельність продажу
  2. Грошовий вміст операційного прибутку
  3. Операційний грошовий потік до EBITDA
  4. Коефіцієнт грошового вмісту чистого прибутку
  5. Коефіцієнт грошового покриття обсягу реалізації
  6. Коефіцієнт грошового покриття прибутку
  7. Коефіцієнт Гроші /  Обсяг реалізації