Грошовий коефіцієнт покриття фіксованих платежів дозволяє показати здатність підприємства погашати постійні витрати. При цьому для оцінки використовується операційний грошовий потік

Альтернативні назви грошового коефіцієнту покриття фіксованих платежів

  • Грошовий коефіцієнт покриття постійних витрат,
  • коефіцієнт покриття критичних потреб.
  • Cash Total Liabilities Coverage Ratio,
  • Cash Fixed Expense Coverage Ratio,
  • Critical Needs Coverage

Що показує грошовий коефіцієнт покриття фіксованих платежів

Показник включає в розрахунок відсотки і всі необхідні фіксовані виплати, термін яких наступає у звітному періоді. В якості фіксованих платежів використовуються лізингові платежі, платежі з оренди, дивіденди по привілейованим акціям, капітальні затрати та ін. Вартість фіксованих витрат підприємство визначає самостійно. В залежності від того, чим займається підприємство, вони можуть містити різні витрати.

Формула грошового коефіцієнту покриття фіксованих платежів

CTLC = Операційний грошовий потік  / ( Відсотки + Виплати тіла боргу + Лізингові та орендні платежі)

CTLC = (Операційний грошовий потік  – Дивіденди + Платежі по відсотках + Лізингові платежі + Витрати оренди) / (Погашення основного боргу + Платежі за відсотками  + Лізингові платежі + Витрати на оренду)

Нормативне значення грошового коефіцієнту покриття фіксованих платежів

Норматив для даного коефіцієнта становить більше одиниці. Якщо коефіцієнт буде меншим одиниці, то у випадку зменшення обсягів реалізації можуть виникнути фінансові проблеми, які призводять до настання кризової ситуації на підприємстві.

Показник відноситься до групи коефіцієнтів грошового покриття боргу та інших показників

Коефіцієнти даної групи вимірюють платоспроможність компанії та її здатність виплачувати свої зобов’язання за відсотками, погашати борги, розширювати власну діяльність та зменшувати свою залежність від банківських кредитів. Для аналізу грошових потоків використовують і інші показники цієї групи: