Коефіцієнт грошового доходу від валових інвестицій дозволяє оцінити ефективність інвестицій у довгостроковому періоду.

Альтернативні назви показника грошового доходу від валових інвестицій

  • Cash Return On Gross Investment

Що показує показник грошового доходу від валових інвестицій

Показник показує, скільки грошових коштів генеруються в процесі інвестиційної програми. Це співвідношення показників використовується для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективно використовуються інвестиційні кошти. Показник CROGI деякі інвестиційні компанії досліджують в якості інформації про норму прибутку.

Формула показника грошового доходу від валових інвестицій

Коефіцієнт розраховується наступним чином

CROGI = Валовий грошовий потік після сплати податків / Валові інвестиції

Де валовий грошовий потік після сплати податків – сума усіх операційних грошових потоків, скорегованих на сплату податків, а валові інвестиції  – сума усіх інвестицій, що здійснювалися за досліджуваний період.

Під усіма інвестиціями розуміється початкова вартість майна і капітальні інвестиції (тимчасова вартість інвестицій, яка буде зарахована до складу вартості основного капіталу).

Нормативне значення показника грошового доходу від валових інвестицій

Чим вищим є значення показника, тим краще для підприємства.  Показник CROGI враховує не тільки поточну вартість активів, але і вартість активів, яка була створена у попередніх періодах. Інфляційний вплив на вартість майна не враховується.

Показник входить до групи коефіцієнтів рентабельності грошових потоків

Дані показники використовуються для того, щоб проаналізувати можливість підприємства генерувати грошовий потік.  Даний показник доцільно аналізувати разом із іншими показниками цієї групи:

  1. Коефіцієнт рентабельності активів за грошовим потоком
  2. Коефіцієнт рентабельності валових активів за грошовим потоком
  3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за грошовим потоком
  4. Коефіцієнт рентабельності інвестицій за грошовим потоком
  5. Грошова рентабельність на інвестиційний капітал
  6. Грошовий дохід від валових інвестицій
  7. Грошова рентабельність з врахуванням інфляції валових інвестицій
  8. Грошова рентабельність інвестованого капіталу